Pieplows Restauranger och Pieplows Brasserie – www.pieplowsrestauranger.se, www.pieplowsbrasserie.se

Jag träffar Andreas Pieplow och Linda Pieplow på Pieplows Brasserie. Andreas är ägare och Linda är ägare och VD för Pieplows Restauranger som består av 10 olika restauranger och koncept där de erbjuder à la carte, lunch, catering och event, möten och konferenser, bröllop m.m. Namnen på dessa restauranger och koncept är Årstiderna Kockska Huset som är en klassisk restaurang, Dockans Hamnkrog, Pieplows Brasserie som är medlem i LFG, Dykeriet i småbåtshamnen i Lomma som är modernt och nordiskt, Pieplow Food Republic vid Slagthuset, Pieplows MAT Malmö Lund, Pieplow Food Solutions som handlar om konferensservice, frukost och lunch, Pieplow Street Food inne på Axis i Lund för deras anställda, Årstidernas Festsalar och Pieplows Lunch Box Fosie och Lund som finns för att attrahera företagen i de områdena de finns.

Pieplows Brasserie drivs i samarbete med företagshuset Quick Office som restaurangen ligger i och profilen är wellness och nyttig mat som är balanserad och har mindre socker och hel och halvportion kan beställas. Man jobbar mycket med event och måndag till fredag dagtid samt konferensservice till Quick Office. Lunchbox är en plattform där du kan beställa och hämta eller få det utkört till ditt kontor. De har också event och konferenser för upp till 200 personer i Frimurarnas lokaler, klassiska och traditionella fina lokaler.

Det började med att Andreas startade på Skeppsbron på hans första krog 1995 och sen blev det Glasklart, sedan blev det Hamnkrogen och sedan har han haft en kedja som hette Plektrum som fanns i Malmö, Köpenhamn och Umeå. Andreas föräldrar har drivit Årstiderna Kockska Huset sedan 1980 men Andreas har aldrig jobbat med sina föräldrar utan har alltid haft sina egna krogar. 2005 träffade Andreas Linda och då blev de ett par och då hade Linda eget företag och sedan var Linda med och jobbade på Skeppsbron och var med och startade upp Årstiderna by the Sea i Dockan.

Som offentlig profil har Linda varit med sedan sex år tillbaka som VD 2017 men hon har jobbat inom Pieplows restauranger sedan hon var 16-18 år ungefär. Nu har Andreas och Linda startat många krogar tillsammans. De har också gått in i ett samarbete med Axis i Lund där de har storkök som serverar 3000 anställda och har konferensservice, de finns i två olika företagshus och har förfrågningar från fler, de driver personalmatsalar till Mercedes, de har också gått i ett seniorboende som heter Annetorpsgården om är i privat regi. Detta brinner de mycket för, att laga bra mat med bra råvaror till äldre, att man ska kunna påverka vad man äter. I ett andra steg kan cateringuppdrag till äldre komma i fråga, men vad gäller den kommunala delen så kan de inte hålla den prisbilden utan pengar måste fram till de äldre på något sätt.

Andreas är mer kreatör och visionär och Linda förvaltare och ekonom och de kompletterar varandra och arbetar väldigt dynamiskt tillsammans. Pieplows Restauranger är en livsstil för Andreas och Linda. Gällande koncernstrukturen så är Linda VD, sedan har de en vice VD och sedan har de en executive Chef som är alla köksmästares chef som säkerställer att alla köksmästare uppfyller Pieplows Restaurangers kravprofil, sköter renligheten i köken, gör alla kontroller som ska göras, kommer med koncept och nytänkande och följer upp. Dock får kockarna komma med egna idéer och tankar men någonstans måste det knytas ihop att det är något som Pieplows Restauranger kan stå för och det är det executive chef säkerställer.

Pieplows Restauranger har liksom alla i restaurangbranschen påverkats mycket av pandemin, det har varit varierande restriktioner och det är en helt ny verklighet idag efter pandemin så det pågår en upphämtningsfas. Men de har haft en styrka igenom det. Det som bromsar upp är personalfrågan – att hitta personal och kockar med kompetens, något som kan hejda tillväxten. Just nu har de 85 anställda med extraprersonal så de har nu arbetat upp personalstyrkan från 35 under pandemin och ser positivt på framtiden.