Limhamn Invest – www.limhamninvest.se

Jag träffar Eva Hardö och Zekail Ali som driver Limhamn Invest sedan januari 2022 och de flyttade in på sitt kontor på Fendergatan 7 strax innan Ön i början på september.

Zekail har en bakgrund i investmentbranchen som anställd på olika investmentbolag där han sålde aktier. Eva är utbildad HR-specialist i grunden och har arbetat inom både privat och offentlig sektor.

Tanken på att starta eget bolag var Evas idé då de båda gillade konceptet med investmentbolag och de tyckte att det var ett roligt arbetssätt. Zekail kände sig dessutom trött på att arbeta för andra och därför tyckte de att – varför startar vi inte själva?

Ganska snart fattade beslutet att inrikta sig på Limhamn där de också bor och fokusera på såväl små som medelstora och stora bolag på Limhamn. Tanken bakom är att de vill hjälpa de lokala bolagen att växa och därigenom även skapa en gemenskap. De vill sätta Limhamn i fokus och därigenom även sätta Limhamn på kartan på ett sätt.

Limhamn Invest vill synas och höras och vill bygga förtroende och kontakter på Limhamn, det är en av anledningarna att de valt ett kontor som ligger på bottenplan med stora fönster ut mot gatan. De bjuder gärna in både sina investerare och samarbetspartners på en kopp kaffe så att de känner en trygghet och närvaro för Limhamn Invest. Just tillgänglighet är viktigt, både för hur de tänker men också för hur de arbetar, de vill skapa en företagsfamilj där såväl investerare som samarbeten tillsammans med Limhamn Invest kan samverka med varandra.

Tanken framåt är att utöver investmentbolaget starta upp ytterligare verksamheter, de planerar till exempel att starta upp en butik som då blir 100% ägd av Limhamn Invest. Allt inför butiken är förberett, kapitalet finns, de behöver bara hitta en lokal som passar, förhoppningsvis en lokal som ligger nära kontoret. Planen är att butiken ska färdigställas senast i slutet av 2023.

Hur Limhamn Invest bestämmer sig för att investera är olika från bolag till bolag. Ett företag kan dock inte ha för låg omsättning eller för lågt värde, de ska kunna gå runt även om Limhamn Invest tar en procentandel. Ambitionen är att företagen ska växa och såklart i slutändan att Limhamn Invest ska växa. Om ett potentiellt innehav kan sälja in vad de vill uppnå med sitt bolaget och Limhamn Invest tror på deras idé och koncept så investerar de gärna.

Limhamn Invest investerar inte enbart i andra bolag utan också i människor som har bra idéer men kanske inte har kapitalet att starta upp ett aktiebolag eller till lokal, anställda eller löner. Då kan Limhamn Invest hjälpa till med detta genom att ta en procentandel i företaget.

I dagsläget har Limhamn Invest investerare runt om i hela Sverige som köper aktier i Limhamn Invest, vilka tror på deras koncept och ambition om att ta sig ut på börsen. Samtliga investerare är väl medvetna om att det är ett högriskbolag och att de handlar onoterade aktier, det vill säga aktier som inte blivit börsnoterade ännu.

Zekail och Eva har stora planer inför framtiden och hoppas att kunna få ett stort nätverk som de kan samarbeta och samverka med.