Learn Swedish Culture AB www.learnswedishculture.se

Jag träffar Yvonne Gossner och Marcus Gossner som driver företaget Learn Swedish Culture AB. Yvonne berättar att hon var lärare på Malmö universitet och hon hade då alla utbytesstudenterna i svenska och svensk kultur kvällstid i två år.

Hon lärde sig otroligt mycket under de två åren och tänkte redan då på det här med svensk kultur. Yvonne har själv bott utomlands i USA och Australien och vet hur det är att inte känna till kulturen och de sociala koderna.

Detta ledde till att hon fattade beslutet att starta företaget Learn Swedish Culture 2018 för att kunna börja arbeta med företag och till viss del med privatpersoner för att ge människor från andra länder en skjuts in i Sverige och den svenska kulturen. Marcus arbetade tidigare på IKEA i London och även med Volvo tjänstebilsförsäljning här i Sverige och för ett år sedan började han arbeta med Learn Swedish Culture tillsammans med Yvonne. Arbetet tillsammans i det gemensamma företaget fungerar bra och de kompletterar varandra bra. Företaget utgår från hemmet på Limhamn. Den mesta tiden är de dock ute på olika uppdrag, håller utbildningar och möten samt nätverkar i olika sammanhang samt är ute på resor i landet.

Learn Swedish Culture arbetar främst med företag och Yvonne håller kurser i svensk kultur och det svenska språket för anställda. Den första kunden de fick var IKEA och de har nu även andra stora svenska företag som kunder där Yvonne håller kurser online för internationella experter som kommer och har höga positioner i Sverige och som deras arbetsgivare betalar för. Hon och Marcus håller också föreläsningar. Learn Swedish Culture har också samarbete med EF (Education First) som arrangerar språkresor och som är den största språkförmedlaren och som även arbetar business to business. De har även fått förfrågningar från ambassader att komma och föreläsa, bland annat österrikiska ambassaden som hade 20 bolag som inte var etablerade i Sverige eller Skandinavien som anlitade Learn Swedish Culture att hålla en föreläsning för bolagen om vad som skiljer de nordiska länderna åt när det kommer till kultur och sociala koder.

Learn Swedish Culture erbjuder också möten över Swedish Fika och Swedish lunch där man pratar svenska och pratar om svensk kultur, de erbjuder också Learn Swedish Culture Exclusive där man får besöka ett svenskt hem, skola och åka på utflykt i Skåne. Kultur ändras hela tiden och det är inget som är statiskt så det är en väldigt spännande och givande verksamhet. Yvonne skriver också krönikor för en tidning som heter Swedish Press som grundades 1929 och som än idag publiceras i USA, den trycks i Canada och finns även online, det började med att man var rädda att den svenska kulturen och språket skulle försvinna efter att så många svenskar emigrerade till USA. En del i Learn Swedish Cultures verksamhet är som nämnt även att de är ute och reser i Sverige, den svenska kulturen skiljer sig så mycket från norr till söder. Företaget har en lista på 12 platser i Sverige som de rekommenderar att man besöker.

Yvonne berättar att hon förutom sitt arbete med egna företaget är också deltidsanställd på Academedia där hon har sitt Erasmusuppdrag och även undervisning i tyska. Hon har precis avslutat ett fantastiskt Erasmusprojekt där hon fått resa med ungdomar i 18-årsåldern till Portugal, Belgien, Polen och Nederländerna och hon har då knutit kontakter som hon även har nytta av i sitt företagande. Academedia är också kund till Learn Swedish Culture.

Framåt önskar de att få ännu högre omsättning och de har börjat tänka på att göra reklam mot Asien. Det har nu börjat med en trend med homestay och de är öppna för att ta in människor från Asien till sitt hem för utbyte. De arbetar mycket med sociala medier som främsta marknadsföringskanal, de har inte möjlighet att anställa nu, men det är en tanke och ett mål att de skulle vilja ha någon som sköter administration, ekonomi samt sociala medier. Målet framåt är också börja arbeta med högskolor och universitet i hela Sverige och även att föreläsa utomlands.