KALENDARIUM 2020

Våra arrangemang aviseras löpande via mail. Mer info om vårens evenemang kommer uppdateras kontinuerligt på denna sida, liksom länkar till de olika inbjudningarna (läggs upp en månad före evenemanget äger rum).

26 februari: Studiebesök på Palmer Friskvård!

19 mars: Nytt studiebesök på The Point – inställt på grund av restriktioner hos Annehem, där vår guide Jenny Wohlfart är uthyrare, fått restriktioner att inte hålla visningar för grupper med anledning av Coronaviruset.

12 maj: I maj besöker vi Näringslivskontoret och du som medlem i Limhamns Företagsgrupp får ett unikt tillfälle till direkt dialog med kommunen, närmare bestämt med Sebastian Drott, Enhetschefen för Näringslivskontoret och Thobias Lading samt representanter från näringslivskontoret och Malmö Stads förvaltningar som bäst kan svara på de frågor som de på förhand fått tillgång till. Vi uppmanar dig som vill få klarhet i något speciellt som händer i det område där du är verksam, i Malmö i allmänhet eller i Limhamn i synnerhet att ta chansen att ställa just dina frågor!

19 maj: Digitalt årsmöte i Limhamns Företagsgrupp – På grund av att vi vill minimera risken för smittspridning av Coronaviruset. Årsmötet äger rum via Zoom. Kallelse med instruktioner hur du ansluter. Här finner du årsmöteshandlingarna: Dagordning och årsredovisning. Det fysiska årsmötet kommer att hållas med buffé och officiell utdelning av priset Årets Företagare på Limhamn 2019, datum för mötet kommer att meddelas.

10 september: Rundtur runt Limhamns nya områden; Elinegård, Elinelund, Limhamns Sjöstad, Ön. Mer information kring evenemanget kommer.

7 oktober: Frukostmöte med fokus på goda affärer i Limhamns Företagsgrupp! Vi samlas, utbyter erfarenheter, delar med oss och knyter nya affärskontakter – Utveckling genom samverkan!

5 november: Prel. Möte med fokus på Storstadspaketet, uppföljning av utvecklingen i projektet samt de infrastrukturförändringar som äger rum på Limhamn.

Med reservation för ev. justeringar/ändringar, dessa meddelas i så fall via mailutskick och här på hemsidan! Håll dig uppdaterad – alla evenemang visas här.