Progress4Business – www.progress4business.com

Nedeljka Micic har arbetat som affärsutvecklare på Almi i offentliga sektorn i 11 år, hon har också arbetat på Affärskompetens med Reload Skåne som hon fortfarande gör även om hon nu har det egna företaget Progress4Business som hon startade 2021. Att starta eget har alltid funnits med i Nedeljkas tankar och drömmar, hon brinner för entreprenörskap. Progress4Business erbjuder företagsrådgivning, affärsutveckling och webbkurser. Nedeljka gör också inspirationsföreläsningar för företagare.

Webbkurserna har hon spelat in och de finns tillgängliga på hennes hemsida med syftet att ge tydlig, lättillgänglig kunskap uppdelat i moduler och med förklaringar steg för steg. Många företagare har inte tid idag att delta fysiskt i kurser utan då kan man gå Nedeljkas utbildningar digitalt för att få grundläggande kunskap inom det område man önskar. Dessa webbkurser behöver utvecklas kontinuerligt i takt med att lagar och regler ändras. Så är det också med övriga tjänster Nedeljka erbjuder då det även måste tas hänsyn till i olika skeden av arbetet med affärsutveckling och företagsrådgivning. Till exempel kan det handla om skatter, lagar när det gäller distribution vid internationalisering och när det gäller hållbarhet. Nedeljka jobbar mycket med hållbarhet kopplat till de globala målen.

När det kommer till affärsutveckling handlar det om att ta ett helhetsgrepp på strukturer inom marknadsstrategi, internationaliseringsstrategi och ekonomistyrning samt affärsutveckling i projekt. Uppdragen är skräddarsydda för kunden för att utveckla kompetensen inom det valda området och för att hitta processer och få allt på plats för att komma vidare. Någon kanske ska börja på en internationaliseringsresa men vet inte hur man ska börja och vad man ska tänka på, någon kanske behöver se över ekonomin och sina interna processer, någon kanske är bra operativa men behöver se över strukturer för ledning och organisation. När det kommer till företagsrådgivning är det ofta kortare insatser, det är ofta företag som behöver lite extra support till exempel med att se över flöden och processer för att kunna effektivisera och då kan de behöva någon utifrån som kan hjälpa till i arbetet att ta fram en handlingsplan.

Det finns olika plattformar där konsulttjänster upphandlas såsom Opic och Tendsign och det är många småföretagare som inte vet om att de kan upphandla olika aktörers tjänster då man kan tänka att man kanske inte stora nog för att söka. Detta tycker Nedeljka borde lyftas mer så att fler får kunskap om att man kan använda sig av offentlig upphandling för att hitta tjänster för affärsutveckling, för att få mer kunskap exempelvis inom ekonomistyrning. Många av Nedeljkas uppdrag har hon fått på detta sätt där hon blivit upphandlad som utbildare eller konsult.

Progress4Business målgrupp är till största delen små och medelstora företag, det är de som mest behöver den hjälp och de tjänster som Nedeljka erbjuder. För vissa företag är det en naturlig del av verksamheten att ta in konsulter, andra inte och de vill Nedeljka nå ut till. Större organisationer och koncerner har oftast redan rutiner på plats och kompetens internt för att lösa strukturproblem och frågor som rör affärsutveckling.

Nedeljkas mål framåt är att utveckla kurserna, satsa mer på utbildningar och kurser och fler fysiska möten då många vill träffa någon fysiskt och ställa frågor direkt. Nedeljka är också ofta ute och nätverkar. I framtiden ser hon framför sig att gå tillsammans med andra konsulter som är duktiga på sina områden och i förlängningen även anställa medarbetare i Progress4Business.