Telehantering AB – www.telehantering.se

Jag träffar Torbjörn på Telehantering AB på Ringugnsgatan 10A. Han började som väktare i Danmark och blev sedan intresserad av säkerhetsteknik och läste då en YH-utbildning på två år där man var ute mycket på företag på praktik och sedan blev han säkerhetstekniker. Telehantering AB är ett rikstäckande företag med strax över 70 anställda. Företaget är störst i Stockholm och filialen i Malmö etablerades i december 2021. Telehantering AB finns i Östersund, Göteborg och Sundsvall också. Telehantering startade och har funnits i Stockholm i 32 år. Det är fem delägare, VD är Jan Egelstrand som också är en av delägarna.

Anledningen till starten i Malmö är att det finns rikstäckande kunder som exempelvis Trafikverket som har behov av installation och service. I Malmö är det två anställda. Man har tre olika huvudområden och det är säkerhet, tele och data. Säkerhet och data är det stora. När det kommer till passagesystem eller integrerade säkerhetssystem med kortläsare, så är det kraven på utrymning och tillgänglighetsbehov som styr så att man alltid kan utrymma lokalen.

Kunderna är enbart företag och man jobbar projektbaserat, mycket vid ombyggnationer och förändringar som görs i företagen. Kunder fås främst genom kontakter och rekommendationer men också genom upphandlingar och anbud. Det kan vara olika storlekar på anbuden och det kan vara så att de har allt från 4-5 igång samtidigt upp till 10- 15. Det beror vad som kommer upp på den offentliga marknaden. Man har inga avtal med kommuner, men det finns samarbete med många kommuner, det beror hur konkurrensutsatt det är. Statliga kunder och rikstäckande koncerner är de största kunderna.

Torbjörn berättar att Telehantering är väldigt duktiga på se och att styra kundernas behov genom ledande frågor för att kunna leverera det bästa för kunden. Ibland vet inte kunderna själva vad som krävs. Fokus är på att bygga långsiktiga relationer med kunderna som ger en snöbollseffekt till ytterligare behov framåt. På hemsidan finns en webbshop med tillbehör till tagsystem, men där är oftast befintliga kunder som beställer. Telehantering AB samarbetar ofta med underentreprenörer och samarbetspartners på de bitar de inte kan exempelvis när det gäller låsinstallation. Största konkurrenterna är de som har både el och säkerhet som får mycket jobb på det sättet, Great Security, Team Security, Avarn och Skånsk Larmtjänst. I branschen så konkurrerar man med offerter, man pratar inte priser med varandra utan det är kunderna som begär in två-tre offerter och bestämmer vilka man vill gå vidare med.

Kriget i Ukraina påverkar leveranser av produkter, till stor del just halvledare som det blivit stor brist på. Dock beställer Telehantering till stor del produkter från Sverige, det har ändå funnits material att tillgå. Köper man från en grossist exempelvis Electroscandia så kan man få det dagen efter antingen till företaget eller ut till kunden där jobbet görs, köper man från tillverkare kan man räkna med en vecka. Pandemin har faktiskt inte påverkat när det kommer till beställningar. Målsättningen framåt i ett tre-femårsperspektiv är att anställa minst en person per år, upp till 10-15 anställda.