Patentum AB

Jag träffar Martina Sandgren som 2014 startade det egna företaget Patentum AB som sysslar adminstrativt och delvis juridiskt med immaterialrätt, och då främst patent.
Martinas typiska kunder är medelstora till stora företag såsom Mærsk, Sony Mobile, Ericsson och Välinge Innovation. Dessa företag är sådana som har egna patentavdelningar. Martina får numera till största delen kunder på rekommendationer och referenser. Innan hon startade eget så jobbade hon som anställd inom patentbranschen i 14 år vilket gjorde att hon hade stor erfarenhet i grunden. Hon har sysslat med det hon nu gör i 22 år. Det är ovanligt med egenföretagare i patentbranschen på den administrativa sidan och Martina var nummer två i Sverige när hon startade och nu finns det fyra totalt som gör det hon gör i sin egen regi. Oftast jobbar Martina direkt mot kund och har avtal med dem, men hon har också haft upplägg att jobba som underkonsult för de större patentbyråerna mot deras befintliga kunder.

Martinas första kund fick hon precis när hon startade sitt bolag, hon tackade nej till att bli anställd där men hon fick istället ett konsultuppdrag där på 1,5 år. När hon slutade där så hade hon inte börjat lansera sitt nystartade företag än, så då fick hon börja nätverka. Det fanns ingen som hon i regionen så hon fick ringa runt och presentera sin verksamhet och gå på närverksträffar. Det första uppdraget i Malmö/Lundregionen hon fick blev till slut så långt som tre år hos samma kund. Efter det har det fortsatt komma in uppdrag. Nästan hela tiden har hon två uppdrag åt gången.

Det mesta är webbaserat och Martina har hemmakontor men hon sitter gärna ute hos kund också. Martina har bred erfarenhet av olika program och system som används för ärendehantering. Erfarenheten av att jobba i olika system och att ha sett många olika företags sätt att arbeta med immaterialrätt ger henne en unik profil.

Det hon kan hjälpa mindre företag och egenföretagare med är varumärken, men vill man ansöka om patent så fungerar det lite annorlunda och då behöver hon samarbeta med partners gällande den tekniska biten. Martina skriver inte själva patentansökningarna utan det gör den som är tekniskt bevandrad. Detta är två roller som samarbetar väldigt tätt och Martina har samarbete med mindre lokala patentbyråer för att kunna möta kunders behov. En varumärkesansökan har dock inga tekniska krav så där kan Martina hjälpa till med en ansökan och rådgivning.

Alla som arbetar med immaterialrätt följer officiella processer som måste följas oavsett var man jobbar. Detta enligt de regler och de tidsfrister som gäller i kommunikation och när det kommer till vad du kan göra när i processen. Utöver att direkt jobba i företags ärenden så hjälper Martina till att skriva interna rutiner och processer och se över strategier.

Att ansöka om ett patent är en tidskrävande och dyr process. Det går inte att sia om hur lång tid det tar för att få ett patent godkänt, men man får i alla fall räkna med 2-3 år och uppåt. Inga konstigheter alls om det tar 5-10 år heller, eftersom det beror på en mängd olika parametrar såsom sökt skydd (utformning av kraven), teknikområde och väntetider hos myndigheterna. Går det väldigt snabbt att få ett patent godkänt så kan det bero på att man tex inte har sökt ett tillräckligt brett skydd för sin uppfinning (negativt) eller att det inte finns så många hinder för din ansökan (positivt). När patentet väl är godkänt måste du börja betala årsavgifter för att hålla patentet levande.

När det kommer till visioner framåt så har Martina sin nuvarande kund som hon varit hos ett år, men det är ett projekt som kommer fasas ut under hösten och då kommer hon söka nya kunder. När det kommer till företaget så kan hon tänka sig att samarbeta med andra som startat eget, men i nuläget ser hon inte framför sig att hon kommer anställa någon i det egna bolaget eftersom det skulle bli en annan typ av verksamhet då. Friheten att få bestämma själv över tiden och sitt arbetssätt är viktig för Martina.