VECKANS FÖRETAG V.44

VICTORIA vård&hälsa företagshälsovård

 

Förenade Care är en dansk koncern och finns både i Danmark och Sverige men då främst med vårdboenden och vård i hemmet hos exempelvis äldre.

Jag träffar och intervjuar Verksamhetschef Annika Berglund och Företagssköterska Kristina Jönsson (på bild nedan, på bild även företagsläkare Mikael Blomgård).

På företagshälsovården har man inga anslutningsavgifter/årsavgifter som många andra företagshälsovårdsenheter har.

Victoria vård&hälsa företagshälsovård riktar sig främst till företag som är i behov av skräddarsydda lösningar och då främst till små och medelstora företag. Det erbjuds utbildning i stresshantering med inriktning på KBT, HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning), föreläsningar kring ergonomi på arbetsplatsen med mera.

Victoria vård&hälsa, en vårdcentral i Förenade Cares regi, startades och etablerades på Limhamn 2010. Företagshälsovården och vårdcentralen är pionjärer inom Förenade Care som i annat fall och på andra orter främst sysslar med vårdboenden.

Verksamhetschefen vid starten 2010 var företagsläkare också och tyckte då det var intressant att starta företagshälsovård vägg i vägg med vårdcentralen. I samma hus som Victoria vård&hälsa finns ett vårdboende som drivs av Förenade Care, men det är separerat från vårdcentralen och företagshälsovården och har annan personal.

Kristina arbetar med företagshälsovården som till största delen är förebyggande vård. Företagshälsovården och vårdcentralen har ca 28 anställda och har växt i långsam och lagom takt sedan starten. Att de finns i samma hus som vårdboendet ger positiva synergieffekter. Man har även ett nära samarbete med Palmers Friskvård för att jobba med den friska sidan och förebyggande vård. Personal från företag kommer även för hälsoundersökningar, för läkarintyg, provtagning etc.