VECKANS FÖRETAG V.44

Fixfoto AB – www.fixfoto.se

Det går även att restaurera bilder som har blivit skadade – bild till bild kallas det och det kan vara vikta bilder, bilder man spillt kaffe på, bidler som gulnat med tiden etc. – det mesta kan Tom fixa till. Ordet har spridit sig om detta och Fixfotos upptagningsområde i  LImhamn och bort mot Kronprinsen har expanderat till att kunder från hela Malmö kommer till butiken. Tom åker även ut på uppdrag – som exempelvis företagsfotograferingar av personal.

Tom Tilikainen har alltid arbetat med datorer och teknik och fotobranschen kom han in på naturligt på grund av sitt stora intresse som driver honom. Han kommer från Stockholm och är gift med en skånska så det var det som från början förde honom till Malmö för 18 år sedan.

Fixfoto-butiken har en gammal tradition, det var familjen Håkansson som hade den från början i två generationer. Jag intervjuar Tom Tilikainen som äger butiken sedan 7-8 år tillbaka. Jag träffar även Cecilia som arbetar då och då i butiken. Butiken gör nu allt som en fotobutik gör, förutom att sälja kameror och ta bilder till pass – vilket nu förflyttats helt till att göras direkt hos Polisen.Enligt Tom så har digitaliseringen inom fotobranschen fört med sig att den försäljningen sjunkit stadigt med 30% per år. I och med att det minskar på det viset har just kameraförsäljningen inte lönat sig för en liten butik som Fixfoto i konkurrensen mot de stora kedjorna.
På Fixfoto kan man få det format man vill på sina bilder samt köpa ramar och album. Här kan man ta ID-, körkorts-, bröllops- och porträttfoton samt förstora foton till studentplakat t.ex. Det här med fotoframkallning är tidsödande att göra själv hemma, särskilt om det är ett stort antalbilder som man vill framkalla samtidigt. För detta finns en smart lösning i butiken – du kan ta med dig bilderna på en usb-sticka och och framkalla direkt på plats eller göra en beställning om det handlar om ett stort antal bilder.