VECKANS FÖRETAG V.13

Värderingsintitutet Tengen AB

Värderingsinstitutet Tengen AB startades av Holger Tengen och Åke Thylander på 70-talet (det hette då Värderingsinstitutet Skåne). Det drivs nu av Johan Tengen, Holgers son. Johan har drivit företaget sedan 2008. Företaget har sitt kontor på Geijersgatan 1. Värderingsinstitutet Tengen AB är ett renodlat konsultbolag inom fastighetssektorn. Företaget utför marknadsvärderingar av alla typer av objekt. Främst kommersiella fastigheter men även en del småhus och bostadsrätter.

Företaget har generellt auktoriserade fastighetsvärderare vilket innebär att de uppfyller gällande krav vad gäller utbildning och erfarenhet samt förbinder sig att utföra oberoende analyser enligt av SFF fastlagd god värderarsed och enligt vedertagna metoder. Företaget är fristående och utan ägarkoppling till banker eller mäklare.

En värdering föregås alltid av en okulär besiktning där man tittar på fastighetens skick, standard, planlösning, läge i området med mera. Värderingsinstitutet Tengen AB utför även olika typer av utredningar på uppdrag av advokater, staten, kommuner och försäkringsbolag.

Johan och kollegan Mattias Bergviken, träffades på Malmö högskola där Johan fortfarande föreläser inom fastighetsvetenskap.  Värdering av villor och bostadsrätter är Mattias specialområde. Holger och Åke arbetar kvar och tillsammans har de mångårig erfarenhet inom fastighetssektorn. Sedan 70-talet har de uppskattningsvis värderat ca 30 000 objekt. Det är viktigt att ha en kännedom om det geografiska läget och det är därför Värderingsinstitutet Tengen AB håller sig till Skåne som region. Kunderna är de större bankerna, Kronofogden, statliga myndigheter, fastighetsägare, kommunen, dödsbon, advokater, försäkringsbolag.
Företaget värderar olika typer av fastigheter och i alla kommuner i Skåne. Värderingar av fastigheter görs för vitt skilda ändamål såsom belåning, bodelning, tvister, byggnadskreditiv och vid överlåtelser. Oavsett ändamål så görs alltid en bedömning av fastighetens marknadsvärde. Med marknadsvärde menas det mest sannolika priset för fastigheten vid en försäljning på en fri och öppen marknad. Utvecklingen för företaget har varit gott. Om ett år tror Johan att företaget har ytterligare en anställd och ser kanske även andra möjliga inriktningar inom fastighetssektorn som kan skapa tillväxt.