VECKANS FÖRETAG V.15

Örestad Dentallab AB – www.odlab.se

Jag träffar och intervjuar Rikard Derving, VD för Örestad Dentallab AB. Företaget är ett tandtekniskt laboratorium som är underleverantör till tandläkare. Kunderna finns över hela Sverige men även i Norge, Danmark och Tyskland.

De flesta anställda på företaget är tandtekniker med specialistkompetens och ett stort teoretiskt och praktiskt kunnande. De är lösningsfokuserade och har en utvecklad kreativ förmåga samt en känsla för form. Detta är viktigt för att skapa en lösning för varje patient så att protesen eller en hel konstruktion ska kunna få ett liv och se ut som naturliga och riktiga tänder. Det ska märkas så lite som möjligt att patienten fått ett inplantat av något slag i sin mun. Allt är unikt och specialanpassat. Företaget tillverkar broar, kronor och proteser i olika material. Broar görs när man saknar tänder. Bron fästs i antingen skruvar eller inplantat i tänderna – inte direkt i tandbenet.

Kring specialanpassade medicintekniska produkter finns ett rigoröst regelverk – hur var framställningsprocessen vid ett specifikt tillfälle, är arbetet spårbart, mätbart? Tillsynsmyndigheten är Läkemedelsverket som gör kontroller att regelverket följs. Örestad Dentallab är även tredjepartscertifierade – en kvalitetssäkring för hela företaget vilket är ett styrmedel för företaget likvärdigt ISO men som heter FR2000. Det är ett komplett system som täcker in miljö, arbetsmiljö, säkerhet osv. Det blir revisioner varje år och även interna revisioner görs – företaget måste leva i och följa systemet.

Allting Örestad Dentallab AB tillverkar har en modell som bas eller ett digitalt scannat avtryck av en patients tänder. En bild måste fås av hur det ser ut i munnen. Konstruktionen är så pass individanpassad och precisionskrävande att det är ett komplicerat förfaringssätt att ta fram en exakt avgjutning eller protes till patienten. En ytterligare dimension är den färg som den nya tanden eller lagningen ska få. Ganska ofta får patienter komma in till Örestad Dentallab för färgtagning. Örestad Dentallab AB är ett av de största tandtekniska laboratorierna i Sverige och tillhör ett av de mest etablerade i branschen men har även de haft uppgångar och nergångar sedan starten. När det är nergång beror detta ofta på att branschen präglas av många mycket små företag som arbetar med att pressa priserna – detta är något som inte Örestad Dentallab AB an göra i samma utsträckning då de är ett större företag som måsste hålla på sina löner, vill hålla hög kvalitet och bra service samt se till patientens bästa. Örestad Dentallab väljer oftast att behålla sina priser för att befästa sin position på marknaden och visa på stabilitet – vilket ger en bra signal utåt och en fingervisning om kvalitet och seriositet.