VECKANS FÖRETAG V.13

Prinda Konsult HB – www.lenabonde.se

För tio år sedan, 2004, startade Lena Bonde, bilden, sitt företag Prinda Konsult HB. Rådgivning inom PR, kommunikationsplanering, medieträningar och utbildningar inom PR ledarskap och kommunikation för ledargrupper på både små och stora företag är exempel på uppdrag som Lena har. Utbildningarna äger bland annat rum i Stockholm, Göteborg och Malmö där hon håller i föreläsningarna och ordnar allt kring arrangemangen. Lena skapar och utvecklar även eftergymnasiala utbildningar inom journalistik, reklam och information på distans, e-Learning.

I början på 90-talet arbetade Lena i Stockholm med nordiskt markands- och budgetansvar för amerikanskt ris. Arbetet innefattade att leda projekt med information kring ris via film, utbildningar och tryckta medier. Det har blivit många fler PR-uppdrag kring mat sedan dess.

Vid flytten till Skåne hade Lena sedan tidigare en kommunikationsutbidlning från Lunds Universitet och en journalistutbildning från Stockholm. Tillbaka i Skåne ville hon göra något nytt och läste pedagogik, för att bli medielärare. Efter ett år som medielärare på gymnasiet började Lena åter som PR-konsult på en byrå i Malmö.

Eleverna som Prinda Konsult har finns idag över stora delar av landet – den elev som finns längst norrut finns i Västernorrlands inland. Elevernas ålder och även elevernas syften med att läsa Lenas kurser varierar liksom kunskapsnivån.

Lena vill överbrygga avståndet mellan de äldre som redan är ute i arbetslivet och de som vill in, 80-90-talisterna. Som ett led i detta producerade lena en film och en föreläsning om Generation Y som är den nya generationen på arbetsmarkanden. I filmen reder hon ut begreppen och intervjuar personer tillhörande generation y och försöker tydliggöra hur vuxna i arbetslivet ska förstå den yngre generationen bättre. Föreläsningen och filmen visas för olika företags ledningsgrupper.

Visionen framåt är att arbeta mer och mer med e-Learning och utveckla nya pedagogiska tekniker.