Sydassistans AB – www.sydassistans.se

Jag intervjuar Sydassistans AB:s VD Anders Persson som berättar att det familjeägda företaget funnits sedan 1994 och har sedan dess verkat lokalt i Malmö samt i närmsta regionen inom Skåne. Det är familjen Ohlsson som grundade verksamheten och bakgrunden är att paret Ohlsson hade två döttrar, varav en p.g.a. flera funktionsnedsättningar hade stort behov av assistans. På grund av att det i början av nittiotalet till stor del endast erbjöds plats på opersonliga institutioner beslöt man att starta Sydassistans AB i samband med LSS-reformen (Lagen om Stöd och Service) där personlig assistans var en av flera komponenter bland annat avlösarservice och daglig verksamhet.

1994-1998 fanns kontoret på Kanalgatan i Malmö och från 1998 till idag finns kontoret Limhamnsvägen nära Ön. På kontoret i Limhamn sitter 15 personer som arbetar med administrationen. Det är idag dottern Anneli som äger bolaget. Från början var det bara familjen, Conny, Birgitta och Anneli som arbetade. Idag är det totalt 350 anställda, med varierande anställningsgrad.

Anledningen till verksamhetens lokala prägel är att man alltid sätter kvaliteten på sina tjänster i främsta rummet och då är närheten till uppdragsgivarna A och O. En uppdragsgivare är en person i behov av personlig assistans, som valt att anlita Sydassistans. De personliga assistenterna bor och verkar i Malmö och runt om i Skåne och är utvalda av uppdragsgivarna baserat på personliga preferenser, behov och vilka personliga egenskaper man vill att sin assistent ska ha.

Rekryteringen av personliga assistenter sker oftast genom annonsering via Arbetsförmedlingen och sedan görs ett urval av ett fåtal som presenteras för uppdragsgivaren, som i sin tur väljer de assistenter som han eller hon tycker passar sina behov bäst. Det är av största vikt för Sydassistans AB att uppdragsgivarna upplever en trygghet med de personer man släpper in i sitt hem på daglig basis. Kriteriet för att man ska vara berättigad personlig assistans är att behovet ska vara varaktigt, baserat på en bedömning av Försäkringskassan.

Framåt, i ett 3-5 årsperspektiv, berättar Anders att företaget vill satsa på att bli något större, ha snäppet fler anställda, men inte växa så mycket att kvaliteten på Sydassistans tjänster kompromissas. Ledorden är trygghet, respekt och livskvalitet och detta är något som ska genomsyra hela verksamheten och alla anställdas arbete tillsammans med uppdragsgivarna. Den som är i behov av personlig assistans ska få ett tryggt och aktivt liv med mycket självbestämmande.