SWEJA AB – www.sweja.se

SWEJA AB startade 1977 i Helsingborg och var då ett renodlat tejpföretag. Jag träffar Fredrik Sandell, som tillsammans med sin far tidigare hade ett företag som arbetade med ensilageplast, en plast som används i jordbruk när man ska plasta in exempelvis hö och foder. De hittade företaget SWEJA som var till salu och Fredrik tog över företaget 1991. Han började sedan handla med olika typer av plaster. I början fanns kontoret i Helsingborg och 1996 flyttade de ner till Limhamn. Fram till år 2000 hade Sweja ett tryckeri kvar i Helsingborg där de tryckte på tejp. Detta tryckeri lades ner och nu är den delen helt outsourcad till ett annat företag och idag är det billigast att trycka i Polen. Alla produkter SWEJA AB säljer och distribuerar är idag importerade.

Företaget har fyra produktchefer – en har ansvar för maskinerna, en för kundanpassade produkter, en för tryckta produkter och Fredrik som sysslar med tejp och sträckfilm. Två killar arbetar på lagret och det finns sju utesäljare runt om i landet.

Emballage är inte en förpackning, något som innehåller någonting, emballaget är det som används för att skydda de snygga förpackningarna. Emballaget ser konsumenten oftast inte. Många produkter packas om många gånger under sin färd innan de når konsument. Sweja säljer tejp varje år så det räcker 4,5 varv runt jorden varje år. 2600 olika produkter finns i sortimentet. På tejpsidan finns 8 olika bredder, 4 olika längder och olika färger och 8  olika sorters klister. Det går att variera anpassa beroende på användningsområde nästan i oändlighet. Inom sträckfilm har de 54 standardvarianter. En nischad produkt som SWEJA nu är ensamma om att sälja är en tunn plast som är förstärkt med tunn fibrer, producerad i Grekland.

Det som påverkar företaget mycket är konjunkturer och valutakurser, material kan fluktuera i pris med 20% på en månad exempelvis. Varje månad är det nya prislistor för produkterna. Men priserna följer index hela tiden så för kunden märks inte variationerna så ofta.

Ingen kund i Sverige så stor så att de kan köpa direkt från en tillverkare ute i Europa utan en lokal distributör såsom SWEJA AB är en nödvändig instans för distributionen. Ingen tillverkare vill sälja direkt till slutkund. Det har nu kommit ett nytt EU-direktiv som påverkar hur mycket man får packa och hur vid en transport, plasten som stabilisera en pall med produkter måste klara 0,8 G, vilket motsvarar en kraftig inbromsning i ca 80km i timmen. Det är kundens ansvar hur man packar men Sweja AB kan råda kunden om olika sätt man kan gå tillväga för att försäkra sig om att godset står säkert.

Företaget har 2000m2 lageryta uppdelat på två lokaler – en lite större där produkter som säljs mest frekvent plockas och distribueras till kund och en lite mindre där ett litet överskottslager hålls för att kunna täcka upp. I det lilla lagret finns även maskiner och det säljs ca 3-4 st  i veckan. SWEJA AB levererar till ca 3000 kunder runt om i Sverige och har 20 % av marknaden. De har utesäljare stationerade i olika delar av landet som täcker upp kunderna i var sin region. Det varierar vilka kunder som köper mest frekvent men alla kunder köper någon gång per år. Behoven varierar stort liksom vilken lösning som passar bäst för respe

ktive kund.