VECKANS FÖRETAG V.7

Store & Save Sweden AB

Förråden är varma, de håller 18 grader, för att innehållet ska förvaras på ett hållbart sätt – det kan vara allt från känsliga trämöbler, instrument och bokföringspärmar exempelvis som inte tål att bli fuktangripna. Det finns alltså både företagskunder och privatkunder, kunder som håller ett litet lager hos Store & Save eller kunder som för en period förvarar sitt bohag vid en flytt. Store & Save har även uthyrning av lastbil. Store & Save har funnits sedan tre år tillbaka, ca 1,5 år på Limhamnsvägen och ungefär lika länge på Ringugnsgatan innan flytten. De tjänster man erbjuder inom magasinering kan köpas för kortare eller längre perioder – ofta har kunden svårt att uppskatta hur länge man behöver få tillgång till förrådet.
Jag träffar Oliver Widding och Kambiz Habibzadah, huvudansvariga på Store & Save Sweden AB. Företaget grundades av den större koncernen SÄVE. Vi träffas i lagerlokalen som rymmer ett stort antal förrådsutrymmen i varierande storlek. Lokalerna ligger på Limhamnsvägen 110 och kunderna har tillgång till sina förråd mellan 06.00-22.00, man tar sig in i lokalen med hjälp av en tag som är kopplad till ett system som läser av att det är just du som kommit in samt vilken tid. Ytterligare säkerhet finns med hjälp av larm och övervakningskameror.
En tjänst som snart kommer erbjudas är ett mobilt förråd – ett förråd på ett släp som hyrs, packas och sedan körs tillbaka till Store & Save. Visionen för framtiden i ett 3-5årsperspektiv är att utöka lagerlokalernas förrådskapacitet – man har redan nu börjat bygga en andra våning på en del av förråden. En annan del av visionen är att bli större och kanske utöka till att finnas i ytterligare lokaler i Malmöområdet för att täcka in en större marknad.