VECKANS FÖRETAG V.6

Larry Servin AB – www.larryservin.se

Larry Servin är civilingenjör i botten och har alltid arbetat inom bygg- och fastighetsbranschen. Han har bland annat arbetat 16 år på Skanska som regionschef, 2 år på ett fastighetsbolag som VD samt 10 år på Heidelberg Cement/ Scancem AB/ Euroc AB som Senior Vice President och medlem i koncernledningen. Genom årens lopp har han också haft ett stort antal styrelseuppdrag – bland annat i Limhamns Företagsgrupp samt ett flertal fastighetsbolag. Sedan 2001 har han drivit Larry Servin AB. Larry har arbetat främst med industri- och företagsfastigheter men även med bostadsfastigheter. Det han gör kan sammanfattas i begreppet hållbar fastighetsekonomi – utnyttja en fastighets potential på olika plan. Larry bidrar med sin erfarenhet, kompetens och med sitt nätverk och ger rådgivning i förändringsarbete. Arbetet fordrar kunskap inom planer över områden inom städer och utanför städer. Inom Malmö Stad så har de exempelvis en översiktsplan som ger riktning för allt som byggs inom en viss tidsperiod. Både kommunens utveckling och företaget Larry fått sitt uppdrag ifrån ska gynnas i processen genom den lösning som projektet slutligen mynnar ut i. Just nu är Larry involverad i ett projekt rörande omlokalisering av Weber i Malmö från Övägen i Limhamn till Ollebo Terminalen. Larry har rollen som byggherreombud och sköter kontakterna med fastighetsägaren och byggföretaget.

På grund av att Larry har ett så stort kontaktnät i den bransch han verkar i marknadsför han sig inte – han blir kontaktad genom att någon i hans nätverk rekommenderat honom vidare. Detta ser han kommer vara fallet även i fortsättningen.

Under sin tid på Skanska arbetade han i fler än 30 svenska kommuner när det gäller exploaterings- och förändringsarbete inom fastigheter samt lokaliseringsfrågor, utveckling och förädling av fastigheter. Ett uppdrag går till så att projektet presenteras för Larry, han har sina kontakter inom kommun, industri och på myndigheter – handlar det om en tillbyggnad till exempel så vet Larry vad man ska göra för att gå från att få tillstånd till färdigt bygge.