VECKANS FÖRETAG V.25

Städpoolen i södra Sverige AB – www.stadpoolen.com

Städpoolen i södra Sverige AB startade 1991 och är ett traditionellt städbolag och började som en filial till Städpoolen i Göteborg. De har hetat Städkompaniet, Städpoolen i södra Skåne AB och Städpoolen i Malmö innan namnet de har idag, Städpoolen i Södra Sverige AB.

Jag träffar Christina Gröhn som tillsammans med sin man startade företaget, till en början var det i liten skala och bara de två som drev bolaget. 1996 bröt sig företaget loss och blev ett eget aktiebolag. Både Christina och hennes man hade arbetat på andra städbolag tidigare. Christina både städade skötte allt administrativt och ekonomin. Städpoolen utför kontorsstädning, trappstädning, golvvård, fönsterputsning och storstädning. Det finns en uppdelning mellan fasta avtalskunder och tillfälliga kunder/beställningsjobb. De vill att filialer ska bildas ute på andra orter i Skåne men just nu finns endast ett kontor och det är Malmökontoret. Det sitter fem personer på kontoret idag. Christinas dotter Twilight och son Eric finns på kontoret så det är ett familjeföretag.

De städningar som går på kontrakt och som är återkommande finns i Malmö med omnejd men de andra beställningsjobben får de från alla delar av Skåne – bland annat mycket uppe i Kristianstad. Städpoolen har nu 230-240 avtalskunder och 1000-1500 storstädskunder. Det är lite flyttstädningar men annars har de inte många privatkunder. De gånger de tar sådana uppdrag kan det vara att de redan har en relation till en företagskund där någon anställd frågar om de vill städa hemma hos honom/henne.

Personalomsättningen är mycket låg på företaget – många stannar länge i företaget och man trivs. Fördelningen på personalen är väldigt diversifierad.

Städpoolen har kontinuerliga utbildningar för personalen i ergonomi, medel man ska använda i städningen, kunskap om material och vad de består av – vad kan man använda för produkter och på vilka ytor? Städarna ska kunna göra en bedömning av exempelvis vilket ph-värde det finns i ett lösningsmedel och i en färg som finns på den vägg som ska göras. Ytorna får inte skadas av rengöringen.

Utvecklingen för företaget har sedan starten har gått uppåt, de har målet att alltid expandera men det är klart att företaget liksom andra företag har haft upp och nedgångar. Företaget arbetar mycket med nätverkande, bland annat i företagsgrupper, VD-grupper och olika typer av forum och man har bra kontakt med konkurrerande städbolag i Malmö. Den största konkurrenten som har en tredjedel av svenska marknaden när det gäller städning.

Sammanhållningen är väldigt bra och personalen umgås även utanför jobbet. Som namnet antyder så är företaget även en pool för städning och sysslar som de även tidigare gjort med att erbjuda tjänsten att man kan hyra in vikarier från Städpoolen i södra Skåne AB vilket sker mycket i semestertider. Den huvudsakliga marknadsföringen är genom mun till mun-metoden och genom att synas med loggan på sina bilar men även direktreklam.

Visionen framåt i ett 3-5 årsperspektiv är att kontinuerligt expandera och vara någonstans mellan 50-100 procent större – någonstans mellan 50-100 anställda. Man expanderar på intjänat kapital och på att man anställer nya städare.