VECKANS FÖRETAG V.25

NW Production AB – www.nwproduction.se

Jag träffar Nina Widtskiöld som är VD för och grundare av NW Production AB som är en konferens- och eventbyrå. Företaget grundades 2003 och 2006 rekryterades den första anställda. Nina har alltid arbetat inom rese- och eventbranschen. Hon gjorde sina universitetsstudier i Strasbourg i Frankrike och började sin bana som anställd på Hotell Hilton i Strasbourg. Hon är flytande i tal och skrift på franska, tyska och engelska utöver svenskan. NW Production har idag fem anställda som är otroligt beresta, de kan många språk och de har varit på många platser där de har oerhört bra lokalkännedom. De gör alltid det lilla extra och har ett bra nätverk, ett bra underlag av leverantörer och de vet vem som är bra på vad – personerna man samarbetar med spelar otroligt stor roll.

NW Production anordnar dagkonferenser, utlandskonferenser, kongresser, event- och festarrangemang, mässor, kick-offer, har anmälningsservice, fakturerar till delegater – de gör en palett av saker. Det finns ingen kund som är den andra lik, varken företagen eller människorna – behoven och förutsättningarna varierar stort och det är mycket som spelar in för att det ska bli en lyckad resa eller ett lyckat arrangemang. Det är hur många människor som helst som sätts i arbete under ett projekt – för att hela resepaketet man erbjuder ska fungera från början till slut. När det gäller marknadsföring har hemsidan blivit allt mer viktig och finns nu på svenska, engelska och portugisiska. Det har även gjorts ett antal broschyrer sedan starten. Kunderna finns framförallt i Skåne. Förutom i Europa och andra destinationer ute i världen gör NW Production även resor i Sverige och övriga skandinaviska länder – ibland behöver man inte åka så långt för att få en härlig upplevelse. Det är upplevelsen som är central.

Säljprocessen ser ut så att ett kundbesök görs initialt och en kontakt etableras, träffas man på det sättet är det lättare att känna in hur behovet ser ut i den grupp som kommer att åka på aktiviteten eller resan. När gruppen sedan åker följer NW Production med för att kunna garantera hög kvalitet genom hela upplevelsen och se till att allt praktiskt fungerar. Det är viktigt att man är välinformerad om det läge som råder på plats vad gäller transporter osv. så att förseningar kan undvikas i så hög grad som möjligt.

NW Production arbetar med detaljerade program – grundlig research görs i alla länder dit företagets resor går. Personliga kontakter tas med exempelvis företag som ska vara värdar för studiebesök, restauranger besöks i förväg för att få en bild av både maten och restaurangens läge. När det gäller maten så tar de in menyerna för att kunna säkerställa att en restaurang fungerar för kunden när det exempelvis gäller allergier eller om det finns någon som är vegetarian. Nina berättar att hon även bor på de hotell som sedan ska föreslås i offerten. Vad ska finnas på plats när kunderna anländer, finns det speciella önskemål? Nina undersöker möjligheterna på plats.

Det är ganska ofta så att så att NW Production inte får en definierad budget så det kan vara problematiskt ibland men då brukar man ta fram tre olika förslag i olika prisklasser. Fakturor från leverantörer granskas och NW Production sammanställer allt till kunden på en specificerad faktura. Fungerar allt praktiskt, att NW Production avlastar kunden på olika sätt omkring aktiviteten eller arrangemanget och får allt att flyta på bra så får man i regel mycket nöjda kunder. De måste hela tiden hitta nya kunder men de har en fast kundbas som återkommer år från år.

Företagets arbete går i 6 månaders- till ettårs cykler, de måste hela tiden se till att de ligger ett steg före eftersom konkurrensen är hård och det är en oerhört föränderlig bransch.
NW Production konkurrerar både med de små och de stora företagen som verkar inom samma område. Nina menar att det är farligt att undervärdera en konkurrent för att den är lite mindre eftersom det är en tjänst man säljer och det handlar mycket om personkemi med kunden och även vilken historia man har av att leverera och hänga med vad gäller kundernas förutsättningar.

Omsättningen för företaget går hela tiden upp och visionen är att hela tiden växa, ha råd att anställa och att de ska finnas på fler utländska marknader. Nu görs en stor satsning på Brasilianska marknaden och även på den Italienska marknaden. Initialt så kostar satsningen innan man etablerat sig och lärt känna förutsättningarna. Nina berättar att yttersta visionen är att det ska gå så bra att hon ska kunna ta lite av sin tid med operativa uppgifter till att förmedla sina erfarenheter av branschen och av att starta eget, gärna i form av mentorskap med CSR-inriktning för andra kvinnor.