Rosengren & Nilsson Group AB – www.rngroup.se

Jag träffar Sören Rosengren som är fjärde generationen i familjen

Rosengren som har drivit gjuteriet. Företaget har anor från början av 1900-talet då Sörens farfars far Julius Nicolaus Rosengren startade upp 1909. I början av 1900-talet fanns flera metallgjuterier i Malmö och gjuteriverksamhet var ett skrå liksom måleri eller snickeri. Först utbildar man sig, sedan är man lärling och blir därefter mästare. Sörens farfar Gunnar utbildade sig i Berlin och var lärling på det världsberömda gjuteriet i Paris, Nouvelle Fonderie Artistique (Valsuani).

Företaget hade tre anställda när de startade 1909, men det har genom åren varit upp till 100 anställda. Företaget har alltid legat på Limhamn och verksamheten startade på Järnvägsgatan 13. 1934 övertogs gamla glasbrukets byggnader, beläget på Magasinsgatan i Norra hamnen. Företagets finns sedan 2018 i nybyggda lokaler på Gottorpsvägen 56 i Vintrie. Företaget har även genomgått en fusion och heter nu Rosengren & Nilsson Group AB med sammanlagt 25 anställda.

Huvudkontoret ligger i Vintrie, med konstruktionsavdelning och konstgjutning. Här tar de fram CAD-ritningar, 3D-skanningar samt 3D-printning och modeller. Tillverkning och renovering av konstverk och skyltning till offentlig miljö sköts av företagets gjutmästare. Kända konstverk som genom åren gjutits på Rosengrens konstgjuteri är bl.a. Thalia, brunnen på Stortorget i Malmö och R.F Berg på Limhamn.

Sören visar i CAD hur arbetet går till, hur ritningar tas fram i 3D och sedan används för att göra prototyper eller modell för gjutning. På bilden står Sören vid en kundbeställning på en vandringspokal i polerad aluminium, på sockeln i trä (framtaget av ett snickeri i Limhamn) kommer metallplaketter sättas fast med graverade namn. Rosengrens & Nilsson använder sig ofta av 3D-printer för att skriva ut prototyper. Förutom 3D-printern så använder de sig av en speciell skanningsteknik, bland annat för att lagra information om originalkonstverk. Om konstverket skulle skadas eller förloras — kan det återskapas utefter den bild som lagrats.