VECKANS FÖRETAG V.24

Rosengrens Metallgjuteri AB – www.rosengrensmetall.se

Jag träffar Sören Rosengren som är fjärde generationen i familjen Rosengren som har drívit gjuteriet. Företaget har anor från början av 1900-talet då Sörens farfars far Julius Nicolaus Rosengren startade upp 1909. På den tiden fanns 6-7 metallgjuterier i Malmö och gjuteriverksamhet var ett skrå liksom snickeri eller annat hantverk. Först utbildar man sig, sedan börjar man som lärling och sedan blir man mästare. Sörens farfar utbildade sig i Berlin och var lärling på ett världsberömt gjuteri i Paris, Nouvelle Fonderie Artistique (Valsuani). Det var högre status i början av företagets historia att syssla med gjuteri, det upplever Sören ha förändrats mycket och läget är helt annorlunda nu i modern tid. Konkurrensen i branschen är störst från låglöneländer.

Företaget hade tre anställda 1909, men det har varit upp till 100 anställda. Företaget har alltid legat i Limhamn och började på Järnvägsgatan. 1934 togs en byggnad, ett gammalt glasblåseri, över på industriområdet vid Magasingatan. På 1970-talet ombildades företaget och blev mindre i samband med varvskrisen då många varv i Sverige lades ned.

Rosengrens Metallgjuteri AB använder sig ofta av en 3D-printer för att skriva ut prototyper. Ibland så får de inte exakta anvisningar från kunden så kreativitet och fantasi är viktigt i yrket för att få fram det kunden vill ha. Prototyper skickas och sedan får man tillbaka korrektur från kunden med den information man behöver för att ta fram slutresultatet.

Idag har företaget tio anställda som arbetar med att rita konstverken och de andra föremålen i CAD, gjuter och formger och som arbetar med siselering (fila, slipa, putsa, efterarbete) och till sist packning av produkterna. Sören visar i CAD hur arbetet går till, hur ritningar tas fram i 3D och sedan görs prototyper utifrån med olika tekniker. På bilden står Sören vid en vandringspokal som de tagit fram, på sidorna av foten i trä (framtagen av ett snickeri i Limhamn) kommer metallplaketter att sättas fast och där kan namnen på vinnarna sedan graveras in. Förutom 3D-printern så använder man sig mycket av en speciell scanningsteknik, bland annat för att lagra information om originalkonstverk om de skulle skadas – de kan då återskapas utefter den bild man tagit som är oerhört detaljerad. Rosengrens Metallgjuteri gör både konstverk, minnesmärken och har även löpande beställningsjobb. Det de får löpande beställningar på är gjutning av stolpar med tillhörande vägvisare som levereras till hela landet samt skyltar och ornament som ska sitta på gravstenar.Framåt planeras en flytt till större lokaler på en tomt på Ollebo. Det planeras just nu mycket inför flytten som kommer ske inom ett år. Storleken på lokal kommer öka från 500m2 till 1500m2.