VECKANS FÖRETAG V.12

EDU AB – www.eduab.se

Jag träffar Johan Klöfverskjöld, bilden, som startade företaget EDU AB 1986. Detta efter att tidigare varit anställd som konstruktör på Ericsson där han konstruerade hårdvara till mobilradiosystem. Det var innan mobiltelefonen kom.

EDU AB startades sedan och det första Johan konstruerade var styrsystem till solariesängar. System som beräknade tiden någon legat i solariet och höll koll på och övervakade allt. Detta spred sig och snar fick de som tillverkade solariesängarna nys om Johan och anlitade honom att även konstruera styrsystemet i själva sängarna. Det var därefter Johan satsade på sitt företag på heltid.

Till en början hade Johan några anställda, som mest 7-8 personer, men arbetar numera själv och är baserad i Limhamn. Dessförinnan var han baserad i Kristianstad och ursprungligen kommer han från Stockholm.

Preocessen i arbetet ser ut så att Johan får en specifikation från kunden – vilket är problemet som behöver lösas? Han konstruerar därefter ett flödesschema och kretskorten som behövs och sedan läggs tillverkningne ut på legotillverkning.

Johan kom in i sjukvårdsbranschen i mitten på 90-talet. Då var inte allt digitaliserat. EDU AB var pionjärer på den tiden nrä det gällde monitorer där läkarna kan se exempelvis röntgenbilder i stor detalj. De som blev läkare i slutet på 90-talet har i stort sett endast arbetat med digitala skärmar och monitorer, men dessförinnan så var det en stor förändring för läkarna i samband med digitaliseringen. Nu finns en högre kunskap hos både tekniker och läkare på plats på sjukhusen. Bilddiagnostiken har tagits till en ny nivå.

Idag arbetar EDU AB till största delen med monitorer till sjukvården och har nyligen vunnit en upphanding för sjukhusen i västra Götaland. När det gäller offentlig upphandling så gagnar det inte alltid dem som ska anväända produkterna då priset i vissa fall får styra och då blir det dyrare på sikt – strul och byte av produkten tidigare än beräknat. Produktlivscyklen på EDU AB:s monitorer är minimum fem år, de är kvalitetssäkrade. Monitorerna säljs till stor del till mammografiavdelningar. EDU AB har gjort vinst varje år sedan start. Förutom till sjukvården så säljer man även specialanpassade datorer för industrin. Företaget är uppdelat i två områden – EDU Medical och EDU Industrial.