VECKANS FÖRETAG V.15

Glaspågarna AB – www.glaspagarna.se

Glaspågarna AB startade 1984 och flyttade till Limhamnsgårdens Allé 1987. Kjell och Olle är ägare men Hanssons Fastigheter har tagit över fastigheten där de sitter. Glaspågarna är ett renodlat glasmästeri som gör allt inom glas, både service och större objekt. Produkter som erbjuds är: ljudrutor, isoleringsglas, säkerhetsglas, specialglas, inredningsglas, brandskyddsglas, blyfönster, speglar och glas till uterum.

Kunderna är bland annat stora byggjättar såsom Skanska, NCC, PEAB. Kunderna kan också vara privatpersoner, bostadsföretag och fastighetsbolag. Glaspågarna AB har 6 anställda vilket man känner är en lagom storlek på företaget. De flesta är ute på jobb, verksamheten i fastigheten på Limhamnsgårdens Allé består mest i lagerhållning av material och administratören, Olle och Kjell sitter även på kontoret där de gör beräkningar på olika jobb enligt ritning från kund.

Ett stort projekt som Glaspågarna har varit involverade i var Bo01 och även andra byggen ute i Västra Hamnen. De största projekten de varit involverade i har legat på ca 3-4 Mkr.Konkurrensen i Malmö ser bra ut enligt Olle och Kjell, ett tjugotal glasmästerier finns i staden och uppdelningen av kunder fungerar bra Glaspågarna satsar numera inte så mycket på reklam utan får kunder genom sitt goda renommé och kunder som återkommer löpande.