VECKANS FÖRETAG V.10

Morenni AB – www.morenni.se

Diego Rebeggiani grundade Morenni AB 2006. Detta efter att tidigare ha arbetat som produktionschef på ett familjeföretag som tillverkade mobiltelefonantenner i Helsingborg och som köptes upp av en stor koncern nära lierad med Nokia – Sarko Oy. Efter ett tag så krävde man att den produktionen skulle vara nära de stora monteringsenheterna vilka låg i Ungern och Kina, i Peking –  så allt flyttades till dessa. Diego blev erbjuden att arbeta i Ungern vilket han tackade nej till. Då Diego har erfarenhet av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor så fick han strax ett bra erbjudande om uppdrag så då startade han eget som konsult och Morenni AB var fött.

Fler uppdrag fick han ganska omgående genom Norske Veritas som är ett certifieringsorgan. Diego arbetar nästan uteslutande med ledningssystemmodeller för hantverksföretag, framförallt inom måleribranschen. Under några år var Diego själv i företaget men har sedan 2008 en anställd som programmerare, Mats. Hantverkare är enligt Diego inga ”datanördar”, så de system man utvecklar måste vara användarvänliga och lätta att ta till sig i det dagliga arbetet. Det är system som hjälper företag att arbeta med kvalitet, arbetsmiljö och produktion.

Diego är konsult även när det gäller olika ISO-certifieringar. I det arbetet är en stor bit det psykologiska – Diegos uppdrag är att få de anställda i ett företag att förstå vad de behöver göra för att uppnå en certifiering., vad man behöver sätta upp och nå för mål i företaget som helhet ska kunna certifieras.Diego besöker kunderna och håller seminarier, håller kontinuerlig kontakt och uppföljning samt support. Det är ett 100-tal företag som tillämpar Morenni AB:s system som är branschanpassat till målarmästarna. Morenni AB erbjuder även en revisionstjänst.