N.H. Nordström AB – www.nh-nordstrom.se

Företaget N.H. Nordström grundades 1919 av Björn Nordströms farfar Nils Herman Nordström (1887-1962). Från början hette företaget Limhamns Rörläggningsfirma innan det 1945 blev aktiebolag och bytte namn till N.H. Nordström AB. Nils Herman drev företaget fram till 1950 då Björn Nordströms far tog över och var verksam till strax efter 1980. Därefter tog Björn över. Nu ska företaget tas över inom kort av fjärde generationen i familjen Nordström – Björns söner Patrik (bilden) och Pär Nordström.I företaget finns nu 11 montörer och i ledningen som sitter på kontoret (Björn, Pär och Patrik). Det finns två typer av montörer – entreprenadmontörer som är ute på större byggnationer och gör installationsprojekt med planering och material och sedan finns servicemontörer som utför service på befintliga installationer. Servicemontörer är ute och kör mer – de måste först åka ut till kund och göra en bedömning av jobbet och vilket material som behövs, åka och hämta det, åka tillbaka och sedan utföra arbetet.

Inom branschen är det stränga krav på behörighet till att utföra olika typer av arbeten inom Vvs. Det sker hela tiden utveckling i material och det finns stora skillnader i hur mycket olika arbetare kan. Förr i tiden delades arbetarna upp i olika klasser utefter hur mycket kunskap man hade – 1:a, 2:a och 3:e klassens arbetare och lägst ner i hierarkin var medhjälparna som saknade behörighet att utföra vissa saker. Nu för tiden råder mer och mer individuell lönesättning, dock fortfarande efter erfarenhet och kunskap.

Materialkunskapen är oerhört viktig, det är en öppen Europamarknad som råder och en uppsjö av produkter med olika dimensioner. Det är olika standarder i omlopp så det är oerhört viktigt att ha kunskap om det man köper in och ska använda. Detta för att aldrig riskera att det någonstans blir läckage i ledningar.

Det finns olika organisationer som ett företag i VVS-branschen kan ingå i och det är antingen landsorganisationen eller riksorganisationen. Riksorganisationen finns i Stockholm och Landsorganisationen finns i övriga landet. N.H. Nordström AB fick 1945 gå med i Rörläggarnas Landsorganisation och företaget är den äldsta medlemmen i branschorganistionen.

Björn Nordström sitter i styrelsen för organisationen Säker Vatten. Där är hälften av alla VVS-företag anslutna. Det kommer ut en ny upplaga vart femte år på regelverket som organisationen sammanställer, men det är inte alla regler som revideras, det är i stort sett samma sak.

I organisationen Säker Vatten finns fler medlemmar (1600 medlemmar) än i branschorganisationen Rörläggarnas Landsorganisation (1300 medlemmar). De ca 1400 företag som inte är medlemmar är ofta fåmansföretag, det är dyrt för dem att vara anslutna och det är ofta av den anledningen de inte är med. Alla större aktörer finns med.

Framåt ska Pär och Patrik etablera sig och formellt ta över företaget vilket kommer vara en övergångsprocess över några år. Björn kommer efter skiftet finnas kvar i bolaget en tid innan han lämnar över allt. Tanken är att företaget sedan kommer expandera något ytterligare så att man kommer upp i ca 20 man, vilket varit en lagom storlek tidigare.