VECKANS FÖRETAG V.12

Malmhaug KFUM Innebandy

Jag träffar Michael Prahl, bilden, som är marknadsansvarig på Malmhaug KFUM Innebandy. Han berättar att Malmhaug KFUM Innebandyförening är en sammanslagning av KFUM Malmö Innebandy (som låg centralt i Malmö) och Malmhaug Innebandy (i Limhamn) som ägde rum 2008. KFUM Malmö var väldigt starka på pojk/herrsidan och Malmhaug var starka på tjej/damsidan och efter sammanslagningen blev det en samlad stark förening på båda sidor.

När föreningarna gick samman så hade man 680 medlemmar. Det har dock efter sammanslagningen gått nedåt något och föreningen har nu 525 medlemmar. Flest antal medlemmar finns i 6-12 årsåldern. På tjej/damsidan har man tappat lite på senare tid men föreningen satsar nu stort på att öka medlemsantalet när det gäller flickor. Två nya lag har startats – en för 6-7 år och en för 9-12 år.

Det är viktigt att man upp till en viss ålder och såklart upp till en viss nivå låter alla vara med på alla matcher och att alla känner sig delaktiga i resultaten lagen uppnår. Kommer en spelare upp på senior- och elitnivå så handlar det oftast mer om att vinna och då kan det skapas konkurrens mellan spelare i laget om vilka som ska bli valda i uttagning till spel. Sporten är mansdominerad, det är svårt att få tjejer att våga ta steget in i sporten. Men när de väl är igång så fastnar även tjejerna ganska fort.

Medlemsavgiften ligger på 200 kr per år men sedan tillkommer en träningsavgift och även material och kläder till spelarna samt hallhyra osv. Spelaren själv står ju självfallet för de egna träningskäderna utanför match och sin egen  innebandyklubba. Det är kort sagt mycket kringkostnader i sporten men det är det i all lagsport. Även utbildning av ledare är en kostnad, det finns 50 kursledare i föreningen.

Närmsta tiden så kommer Malmhaug KFUM Innebandy satsa på en bred ungdomsverksamhet – deras mål är att dubbla medlemsantalet till 1000 aktiva på två år och det är ett mål som Michael är övertygad om att de kommer att nå.

Marknadsföringen är en stor kostnadspost men det kommer vara värt det för att få in fler tjejer i innebandysporten. Föreningslivet överlever inte bara på medlemsavgifter utan är även beroende av sina sponsorer som sponsrar hela föreningen och alla deras medlemmar. Detta måste till utöver bidraget från stat och kommun.