VECKANS FÖRETAG V.11

Datateknik.it – www.datateknik.it

Göran Brandt har arbetat yrkesmässigt med datorer, it och service i 20 år. Han arbetade tidigare på en avknoppad servicedivision till Telia – Relacom. Då personalstyrkan minskades och många sades upp startade han sitt eget företag Datateknik.it 2013. Göran har ett stort utbud av tjänster och för de behov han själv inte kan tillgodose så har han samarbetspartners som kan hjälpa till – de flesta gamla kollegor från den tidigare arbetsgivaren. Det skedde en gradvis minskning från att Telia knoppadeav sin servicedivision – fler och fler sades upp, så också de gamla kollegor som Göran nu samarbetar med och som också startat eget.

Standardtjänsten Göran erbjuder är service vid akuta fel, kunderna återkommer därefter om det skulle uppkomma fler fel. Marknadsföringen består mestadels i rekommendation från kund till kund. Tjänsterna erbjuds timvis – det vill säga att Datateknik.it inte binder upp sina kunder på serviceavtal så de behöver betala varje månad för något de inte utnyttjar Detta är extra fördelaktigt för Görans kundbas eftersom de i huvudsak är enmans-/fåmansföretag. Skillnaden mellan dessa företagare och dem som binder upp sig på avtal är de som sitter på ett serviceavtal har ett stort beroende av att tekniken och datorerna fungerar – exempelvis en aktiemäklare. Datateknik.it har kunder i Malmö, Helsingborg, Trelleborg och lokalt i Limhamn.

Visionen framåt i ett 3-5 årsperspektiv är att ta in lagom många jobb, utmaningen ligger i att följa med i den tekniska utvecklingen och hålla sig ajour med allt som händer i branschen och i kundernas utrustning. Det går så snabbt att efter en tremånadersperiod så har 75% av utbudet i butik bytts ut mot nya produkter. Det gäller också att hålla sig uppdaterad vad gäller operativsystem i datorerna.