VECKANS FÖRETAG V.36

LB07 (Limhamn-Bunkeflo 2007) – www.lb07.se

 

Målet och visionen för LB07 har processats fram genom åren med möten mellan ledare, föräldrar, aktiva, det har formats till något som de tycker är bra och rättvisande. Det är hela tiden ett ifrågasättande som lägger grunden för utvecklingen framåt och så att värdegrunden är aktuell. Visionen är att: ”Skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen”. Målet är att: ”Vara en mötesplats för likasinnade människor som har passion och engagemang för att skapa framtiden där fotbollen är ett verktyg för att nå högre mål”.

Föreningen har ett stort samhällsengagemang och har sedan 1999 och framåt genomfört Bunkefloprojektet. Johan Andersson, Klubbchef, som jag intervjuar, har arbetat med det och  forskning. Det innebar att skolan blev en arena, föreningen blev en motor med fysisk aktivitet och forskningen blev den som ställde frågorna, gjorde utvärderingar och förde utvecklingen av projektet framåt. Skolans barn är på föreningen på sin fritid, det är naturligt att en samverkan sker mellan skolan och LB07. Det var ett mål att lägga in fysisk aktivitet en gång om dagen på schemat, skoldagen förlängdes och synsättet på fysisk aktivitet ändrades. Bunkefloprojektet resulterade i Bunkeflomodellen som bygger på kunskaperna och erfarenheterna från projektet.

Det handlar om att ta ett större ansvar i ett samhälle, LB07 vill vara kittet i det lokala samhället och främja trygghetskänsla och gemenskap – spelar man i ett fotbollslag känner du igen många och det finns goda möjligheter att skapa ett brett kontaktnät och få kompisar.Genom att slå ihop Limhamns IF och Bunkeflo IF stärktes detta syfte, man fick en stabilitet från juniorverksamhet upp till seniorverksamhet.

Genomförandet av sammanslagningen blev en trygghet för både aktiva, föräldrar och ledare. Detta motverkade det som var trenden dessförinnan – det hände att en del bytte klubb eller flyttade. Om man tittar på den statistik som finns nu så kommer det en stor del aktiva från västra Malmö, Limhamn och Bunkeflo, men också från alla andra stadsdelar – det är en stor blandning och en stor mångfald. Det finns ett elitspår, för de som vill försörja sig på sin fotboll och även går på fotbollsakademier. Efter 15 års ålder börjar elitsatsningen. Det finns självklart också de som älskar fotbollen men som inte ser den som sitt framtida yrke och det är då LB07:s breddspår.

Vissa aktiva är med på hela resan, från juniorspel till seniorspel, andra blir introducerade på LB07 som små till ett fysiskt aktivt liv och går sedan vidare till andra aktiviteter. LB07 har bland annat en fotbollslekskola som fokuserar på glädjen i fotbollsspelet bara. I unga år försöker man tona ner det här med att matchen är viktig, det ska istället vara kul – leken, koordinationsträningen och det roliga är i fokus.

Johan Andersson började med att spela i Bunkeflo IF fram tills han var seniorspelare, dessvärre bröt han sitt ben i 20/21-årsåldern och gick då över till att bli ledare. Han var ledare och tränare för ungdomslag och gick sedan över till att sitta i styrelsen för unkeflo IF och satt med där i ett antal år. Sedan lämnade han styrelsen och arbetade med och föreläste om Bunkefloprojektet på heltid 1999.

När Bunkeflo IF sedan låg i superettan på herrsidan krävdes det någon form av sportchef, vilket var en roll Johan haft på ideell basis innan, men då klev han in i den rollen på heltid som senare ledde till att han lev klubbchef vid en omorganisation på LB07 2009. Han är asnsvarig för det professionella kansliet med marknadsarbete, varumärkesarbete, skapande av relationer med företag och sponsorer.

Det finns 1000 aktiva, 1300 medlemmar och 160-170 ideellt arbetande tränare och ledare. Det är helt avgörande för föreningen att det finns ideellt engagemang – då är det personer som brinner för idrotten. Det ska vara en förmån att vara delaktig i ett positivt sammanhang.