VECKANS FÖRETAG V.37

Advokatbyrån SIGEMAN & Co – www.sigeman.se

Byrån har inställningen att ingen fråga och ingen klient är för liten och inte heller när det gäller större bolag är ett uppdrag för stort. De flesta advokaterna är specialicerade inom olika dicipliner men i botten ligger dock en generell affärsjuridisk kompetens. Byrån har många uppdrag inom arbetsrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, tvistelösning, offentlig upphandling, IT-rätt, bolags- och aktieägarfrågor. De hanterar även marknadsrättsliga frågor. Man försöker ofta hjälpa då klienten att hitta en uppgörelse för att på så vis undvika långdragna kostsamma processer. Advokatbyrån SIGEMAN & Co:s arbetssätt präglas av ett i första hand affärsmässigt synsätt.
Advokatbyrån SIGEMAN & Co sysslar uteslutande med affärsjuridik. Jag intervjuar advokat Mattias Rasmusson som har varit anställd på byrån sedan 2006. SIGEMAN & Co startades 1991 av fem advokater, kollegor till Mattias, som från början kom från den större byrån Mannheimer Swartling. Från början låg kontoret vid Stortorget men har nu flyttat till stora ljusa lokaler vid Anna Lindhs Plats i närheten av Malmö Högskola. Byrån växer från år till år och nyanställer nästan årligen. Det är en fullservicebyrå och man har klienter som är alltifrån små enmansbolag till stora och medelstora företag.True partnership är en ekonomisk modell som SIGEMAN & Co arbetar efter vilket innebär att det inte finns någon intern konkurrens på byrån advokaterna emellan. Fallet blir istället att den som är bäst lämpad för att ta hand om ett visst mål blir den som tar sig an uppdraget.

Vad är er vision framåt? I perspektivet 3-5 år?

– Vi har som vision att växa och bli större här i regionen och det rä något som ligger i vår närmsta tidshorisont. Etablera vår position ännu starkare här på marknaden i södra Sverige. Det ser vi positivt på och tror vi har stora möjligheter att göra. Med Malmömått mätt är vi en medelstor byrå men är ändå en fullservicebyrå som konkurrerar med de större aktörerna på marknaden.