VECKANS FÖRETAG V.35

LA Partners AB www.lapartners.se

Advokatfirman LA Partners startades i slutet av 2004 av Lars Andersson. Byrån hette från början Advokatfirman Lars Andersson före namnbytet till nuvarande LA Partners AB. LA Partners arbetar främst med affärsjuridik, till största delen med ägarledda företag, medelstora, men även större företag.

Firmans arbetssätt är en av framgångsfaktorerna – det är mycket öppna dörrar, diskussion kollegor emellan, man vet oftast vad de andras fall handlar om, ett öppet samarbetsklimat helt enkelt. Många av de anställda ser Lars Andersson mycket som en mentor i processerna med den gedigna erfarenhet han har. Det handlar mycket om personliga relationer, man har förtroende för en viss advokat. Det är rätt så mycket att man jobbar med fasta klienter, man överför det arbetssättet, det ger sig rätt mycket själv.

Det handlar ofta om ett av tre sorters mål – processer och skiljeförfaranden (bl.a. i tingsrätt), fastighetstransaktioner och hyresfrågor (vilket Andreas sysslar med till stor del). Det tredje är företagsöverlåtelser – dels några större som har ett antal bolag och som sen går in i nya, försäljning och köp av företag.

Andreas berättar:
– Vi har inte haft den strategin att vi ska nå just det segmentet utan det är någon som har förtroende för en viss addvokat som är erfaren inom ett visst område oftast. Grundpelaren är att ge så bra rådgivning som möjligt. Vi lägger ingen prestige i att vi tar hjälp av varandra här på kontoret sinsemellan för att ge kunden den bästa servicen. Det är alltid ganska hands-on. Insamling av erfarenhet är en nyckel.

Vad är er vision? Hur ser ni på byråns framtid om 3-5 år?

– Vi har sagt att vi vill bli lite större för att kunna ta hand om flera stora projekt  samtidigt. Vi är så pass få att det kan bli tufft om det blir många stora projekt samtidigt, så vi har sagt att ungefär 15 jurister skulle vara lagom så en dubblering från det antal vi är idag. Vi har inte siktet på att bli den här jättestora firman eller byrån utan verkar mycket lokalt i Malmö, Öresundsregionen och Skåne. Jag tror att man vill känna att man anlitar någon som har lokalkännedom.