VECKANS FÖRETAG V.34

Håcan Ahltorp startade Ahltorpmedia 2001. Några år i början sysslade han enbart med att bygga enklare hemsidor. 2004 uppgraderades verksamheten till aktiebolag och Håcan gick ihop med den nuvarande delägaren som sysslade med webbhotell. De lade då till webbhotell till sitt erbjudande också. Den förste anställde började, Martin, som har ansvar för programmering, webbhotell samt drift. Sedan dess har man utvecklat sina tjänster vidare.

Ahltorpmedia AB har idag åtta anställda, sex fast anställda och två till. De är projektledare, drifttekniker och utvecklare. Håcan Ahltorp är numera endast VD.
De flesta på företaget är inblandade i alla projekt och gör då olika delar genom processen.

Projekten är ofta indelade i front-end eller back-end,
att man arbetar med det som publiceras och syns, designen, på en hemsida eller bakomliggande som publiceringsverktyg och arbete med att tekniken funkar. Ahltorpmedia arbetar mycket i testmiljöer, man bygger alltså hemsidan i en miljö där bara kunden kan se hur det ser ut och när man är nöjd publiceras sidan på nätet.

Kunderna skriver sina egna texter, de får inlogg till verktyget och kan sedan lägga in innehållet efter hand. Ahltorpmedia arbetar mer med uppbyggnad och design än innehåll.

En tjänst de tillhandahåller utöver hemsidorna som de driver och utvecklar är nyhetsbrev. De har tagit fram ett eget verktyg som heter www.nuhet.se där kunden även själv kan utforma sina brev.

Företaget har både större och mindre kunder i olika branscher, lokalt i Limhamn, Malmö, Skåne samt andra delar av Sverige och internationellt.

Ett exempel på stora kunder är Malmö Stad och Nestlé. De är huvudsponsorer till LB07. Marknadsföringen sker mycket genom nätverkande, BNI, nätverk för sponsorer i idrottsföreningar (LB07).

Den största koncentrationen av kunder är dock lokalt. Företaget har stor bredd. Designmässigt så skiljer det sig stort i komplexitet mellan mindre och större kunder, för större kunder kan det ofta även handla om sammankoppling till affärssystem och sådana projekt kan ta några månader. Detta att jämföra med en sida till ett fåmansföretag som kan ta några timmar att bygga.

En stor bit Ahltorpmedia AB arbetar med är specialanpassade system, det behöver inte vara hemsidor – det kan vara bokningssystem, administrativa system och verktyg.

Det är Ahltorpmedias specialitet att göra skräddarsydda lösningar – i slutändan ska design och teknik samverka för att generera affärer.

Vad är din vision? Hur ser du på framtiden i ett perspektiv 3-5 år?

– Se över och renodla det vi håller på med nu. Bara fortsätta på den vägen vi är, växa långsamt kanske. Satsa mer på vår nyhetsbrevtjänst. Vi har ju kommit upp till en rätt bra nivå nu med det antal anställda vi är här nu, med de områden vi täcker in. Vi är inte begränsade av vart kunderna finns, dock vill vi att alla på Limhamn ska känna till oss, jag tror på den lokala förankringen så det är ett mål! Det gäller även Malmö såklart så där gör vi ingen skillnad.

Besök Ahltorpmedias hemsida: www.ahltorpmedia.se