Koch & Ljungberg AB – www.koch-ljungberg.se

Jag träffar Jan Ljungberg som är VD för Koch & Ljungberg. Företaget startades 1996 av Nils-Axel Koch och Jan började på byrån 1999. Sedan 2014 har Koch & Ljungberg AB sitt kontor på Emporia. Jan berättar att Koch & Ljungberg är en modern resebyrå med traditionella värderingar. De värdesätter den personliga servicen högt, samtidigt som vi kan tillhanda hålla moderna tekniska lösningar. Alla medarbetare har en genuin branscherfarenhet sedan minst 15 år. Tillsammans har de sett stora delar av världen och de delar gärna med sig av sina erfarenheter. Koch-Ljungberg har en mycket hög svarsfrekvens på telefon. Den är så hög att de inte ens har en telefonsvarare som ber kunden vänta.

Koch & Ljungberg står på tre ben: Affärsresor, Grupp och Event samt skräddarsydda Privatresor. Inom Affärsresor har Koch Ljungberg kunder som köper för 100.000 – 14.000.000 kr per år. Det vill säga innan pandemin slog till. Många företag har idag återupptagit delar av sitt resande även om det fortfarande inte är i samma omfattning som tidigare. Det är högst troligt att vi kommer få se ett annorlunda resmönster i framtiden, där främst de korta Stockholmsresorna kommer att ersättas med digitala möten. Koch Ljungberg tillhandahåller såväl personlig service som en självbokningsmotor som de skräddarsyr till respektive kund och resenär.

Innan pandemin hanterade byrån ca 100 gruppresor per år. Det märks klart att många företag har under pandemin byggt upp ett behov av att träffas vilket syns nu när reserestriktionerna släpps. Just nu är det mycket intressant att boka konferensresor. Koch-Ljungbergs projektledare har en lång erfarenhet att skräddarsy denna typ av aktiviteter, allt ifrån en ledningsgrupp på 6-8 personer till stora grupper på flera hundra deltagare. Samma projektledare är med i hela processen från första förfrågan till utvärderingen efter genomförandet.

Privatresorna har även de alltid varit skräddarsydda resor med hög kvalitet till hela världen. Koch-Ljungberg ser till att allt är bokat och att resan blir en upplevelse utöver det vanliga. Projektledarna är mycket erfarna och har en stor destinationskunskap. Jan berättar att de har mycket goda kontakter om man vill göra en golfresa t.ex. till St Andrews. Är man ute i god tid kan Koch-Ljungberg få till garanterade starttider.

När företaget nu börjar ser slutet på pandemins värsta konsekvenser märker de av ett uppdämt behov av att resa. Det är företagen som inte har träffat sina kunder/leverantörer under lång tid och privatpersoner som längtar efter att få komma ut i världen för att få nya intryck. Det är trots allt så att resor är viktigt. Att få nya intryck, att se hur andra samhällen fungerar ger en ökad kunskap, förståelse och tolerans, som är så viktig för att vi ska fungera som världsmedborgare. I många länder är turistnäringen dessutom en otroligt viktig faktor för deras ekonomi. Vårt resande bidrar i många fall till deras livskvalitet och i vissa fall till och med till deras överlevnad.

Jan ser framför sig att vi kommer absolut att få ett nytt resmönster efter pandemin som i många fall kan vara nyttigt. De slentrianmässa mötena som man tidigare tagit flyg till över dagen, kan nu lätt ersättas med Zoom eller Teams. Koch-Ljungberg tänker på miljön i resandet och Jan menar att även om det är trevligt med billigt resande, är det nyttigt om en biljett till London kostar mer än ett par hundralappar. Billigt resande driver inte utvecklingen av det gröna resandet framåt, vilket är så viktigt för vår miljö.