VECKANS FÖRETAG

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB – www.limhamnsjuristen.se

Jag träffar Ewa Wressmark som är grundare och VD för Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB. Företaget startades 2005 och Ewa har sedan 2006 drivit byrån på heltid. Från början var Ewa själv och satt på Karl Gustafs Väg, efter ett och ett halvt år anställde hon en sekreterare och en biträdande jurist och 2008 flyttade de till lokaler på Polgatan i Limhamn. Med tiden har de blivit fler och 2014 flyttade de in i nya fina lokaler på Övägen 8A på Dragörkajen. Från och med oktober 2014 kommer de vara totalt fem jurister och två  paralegals på byrån samt Ewa som är den enda advokaten.Tidigare arbetade hon på Socialstyrelsen och det var en bidragande orsak till byråns främsta inriktning på humanjuridik och hälso- och sjukvårdsjuridik som advokatbyrån nu har. De har även familjerätt, brottsmål och viss affärsjuridisk verksamhet.
När det gäller hälso- och sjukvårdsjuridiken är upptagningsområdet hela Sverige då konkurrensen på området inte är så stor. Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB blir ofta rekommenderade av Advokatsamfundet. Det finns även klienter internationellt när det gäller asylärenden men även hälso- och sjukvårdsärenden. I dessa ärenden så har de kontakt med Migrationsverket och blir förordnade att ta hand om ärenden därifrån.

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB företräder alltid personen som ansökan om juridisk hjälp kommit ifrån/gäller. Det kan gälla en patient på sjukhus som anser sig blivit felbehandlad och det handlar då om att anmäla till patientförsäkringen eller Inspektionen för vård och omsorg som är en tillsynsmyndighet. Det kan också bli försäkringsärenden av det vid en bedömning av rätt till ersättning. I regel får man stå för kostnaderna själv vid felbehandling, det handlar ofta om infektioner man fått i vården vilket är väldigt vanligt. Är det tal om förhandling kring ersättning  kan patienten bli företrädd juridiskt för att få tillbaka pengar för sveda och verk, bestående men, förlorad arbetsinkomst på grund av sjukskrivning eller förlorade pensionspoäng etc.

Ett stort område för Advokatbyrån Limhamnsjuristen är kontakten med patienter på psykiatriska avdelningar där det är tal om en bedömning enligt LPT (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård) eller patienter som är dömda enligt LRV (Lagen om Rättspsykiatrisk Vård). Byrån arbetar även med fall av omhändertagande i ungdomsvården enligt LVU (Lagen om Vård av Ungdom) samt i missbruksvården enligt LVM (Lagen om Vård av Missbrukare). I dessa fall kan viss kontakt med Socialtjänsten förekomma men i första hand är det personen ärendet gäller man är i kontakt med. När det gäller LVU kan det vara dels barnet och dels föräldern/föräldrarna som man företräder, det är olika från fall till fall.

Nästan varje år har företaget en praktikant från juristlinjen som praktiserar en period och sedan avslutar med att göra en uppsats i någon fråga eller inom något av de områden Advokatbyrån Limhamnsjuristen arbetar. Det kan handla om att göra en rättsutredning eller en analys av något där praxis på något sätt är otydlig.

Utvecklingen för Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB har sett bra ut både omsättningsmässigt och resultatmässigt och det delvis för att de blivit fler anställda. Ewa ser med tillförsikt på framtiden och ser för sig att det kan komma att bli ytterligare nyanställningar, förhoppningsvis fler advokater.