Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB – www.limhamnsjuristen.se

Jag träffar Ewa Wressmark som är grundare av Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB. Tidigare arbetade hon på Socialstyrelsen och det var en bidragande orsak till den huvudsakliga inriktningen på humanjuridik och hälso- och sjukvårdsjuridik som advokatbyrån nu har, vilket innefattar bl a familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Advokatbyrån erbjuder dock även affärsjuridik till små och medelstora företag, med särskild inriktning på företagen i och omkring Limhamn.

Ewa har sedan 2006 drivit byrån på heltid. Från början var Ewa ensam, men efter ett och ett halvt år anställde hon en sekreterare och en biträdande jurist och de flyttade till lokaler på Polgatan i Limhamn. Med tiden har de blivit fler och 2014 flyttade de in i nya fina och ändamålsenliga lokaler på Övägen 8A på Dragörkajen. Idag består advokatbyrån av fyra advokater, en biträdande jurist och två administratörer.

Inom rättsområdet hälso- och sjukvårdsjuridik är upptagningsområdet hela Sverige eftersom det är få andra advokatbyråer som har samma spetskompetens. Advokatbyrån Limhamnsjuristen handlägger både felbehandlings-/personskadeärenden och behörighetsärenden. Också inom övriga rättsområden har advokatbyrån klienter från hela landet och även internationellt.

Utvecklingen för Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB har sett bra ut både omsättningsmässigt och resultatmässigt. Personalstorleken har varierat under åren och man har under 2022 minskat lokalytan på Limhamnskontoret, vilket innebär ett effektivare användande av den befintliga lokalytan, samtidigt som man har satsat på utbyggnad av det filialkontor som sedan några år tillbaka finns i Landskrona, och de båda nytillkomna mottagningskontoren i Helsingborg och Skurup.

Ewa ser med tillförsikt på framtiden och ser för sig att det kan komma att bli ytterligare nyanställningar och fler advokater.