VECKANS FÖRETAG

Metop AB – www.metop.se

Jag träffar och intervjuar Anders Wanner, VD på Metop AB i Limhamn. Metop AB startades av Ingvar Joelsson 1987 som en avknoppning av det som på den tiden hette PLM, numera Rexam AB i Fosie. Ingvar drev Metop AB tillsammans med in fru Eva fram till våren 2014 då Anders Wanner köpte upp och tog över företaget som idag har fem anställda. På Rexam AB tillverkas ca tre miljarder burkar per år i aluminium till drycker. Metop AB tar fram och levererar kontrollsystem för att kontrollera och eliminera fel och risken för att burkar läcker.

I branschen är det många steg, många tillverkare av en burks olika delar och komponenter. Det kan inträffa fel i alla dessa steg. Med Metop AB:s kontrollsystem kan slutkunden kontrollera så locken sitter på ordentligt på burkarna innan de fylls med läsk, öl, vatten eller dyl. för att säke

rställa att de i kylkedjan ut till återförsäljaren inte läcker eller när det sår packat i butik på en pall eller i en kyldisk. Metop AB:s kunder är de som gör locken, de som gör burkarna, bryggerier/läsktillverkare samt konservindustrin. De levererar kontrollinstrument till kunder i hela världen, exempelvis Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg och Nestlé. Det är fyra bryggerikoncerner som har 50% av världsmarknaden vad gäller öl, samma förhållande gäller läsk. Det är också liknande vad gäller konserver.

Ett kontrollsystem från Metop AB är en stor investering för kunden, men systemen har en lång garantitid och stora kvalitetskrav ställs i alla led. De tär få aktörer i Malmö och Skåne som tillverkar slutprodukter, förutom större koncerner. Dock lägger dessa företag mycket av produktionen i låglöneländer.

Metop AB är en liten nischad aktör i ett stort sammanhang. Företaget har ett väldigt bra rykte, att de rekommenderas vidare bidrar till större delen av företagets försäljning. De säljer inte aktivt själva, kunderna kommer till dem. Det finns bara en amerikansk, en tysk och en kinesisk konkurrent i hela världen som gör exakt det Metop AB gör. Sedan finns det andra aktörer som endast delvis gör det de gör.

 
Företagets kontrollsystem tillverkas i huset och all kunskap finns i huset. Det mesta av Metops system tillverkas av industrikomponenter som tillverkas och köps in lokalt i Malmö, vissa delar köps in från Tyskland. Det som är elektroniska komponenter kommer dock från Asien, delarna till mikroskopen bygger kommer från Japan och mätarklockorna till datorerna köps in från Schweiz.

Metop AB har ingen begränsning i vad de kan leverera, de påverkas relativt lite av konjunkturer i olika länder då konsumtionen av drycker är någorlunda jämn över tid. I Sverige dricks enorma mängder energidrycker. Konsumtionen av dryck i aluminiumburkar ökar och glasflaskor minskar. Anders berättar att människor är väldigt varumärkestrogna vad gäller drycker.

Ca 99% av burkarna i Sverige återvinns vilket gör att aluminiumburkar har minimal miljöpåverkan. Vi äter dock mindre konserver och dricker mindre läsk i Sverige relativt andra länder, framförallt jämfört med varmare länder i Afrika eller Mexiko tillexempel där man saknar kylkedja. En kylkedja för livsmedel är en temperaturkontrollerad leveranskedja som bidrar till att förlänga och säkerställa hållbarheten för livsmedel. Den börjar vid livsmedelproduktionen och slutar i slutkundens kylskåp.

Metop AB har riktigt bra lönsamhet, de ser ljust på framtiden och omsättningen är jämn över tiden. De har mer order in och mer att göra än någonsin. Visionen är att vara aktiva överallt i världen, själva eller genom agenter. Visionen är också att växa och utveckla nya produkter som är lite mer automatiserade och tanken är att nyanställa.