VECKANS FÖRETAG V.50

Juhlean Consulting – www.juhlean.se

Problemet Greger ofta ser hos kunder är att man tenderar att arbeta med väldigt snävt fokus, t.ex. bara på sitt eget projekt. Istället är det viktigt att det inte finns så stora kommunikationsgap internt, att man delar med sig av erfarenheter till varandra och på så sätt går tillsammans framåt istället för var och en för sig. Affärsidén för Juhlean Consulting är att hjälpa företag att jobba smartare från idé till kund kort sagt. Det finns många smarta sätt att produktutveckla så att man sparar tid och samtidigt arbetar innovationsdrivet. Det viktiga är att ha en tydlig målbild – vad vill vi uppnå med vår innovation? Är det att rädda företaget ett halvår framöver eller på längre sikt?
Greger Juhlin har under de senaste 15 åren arbetat inom industrin, som utvecklingschef i större koncerner som Thule Group, Scania och Sony Ericsson. Det är under senaste året han startat upp den egna firman Juhlean Consulting, som efter årsskiftet 2013/2014 kommer gå över till att bli aktiebolag. Nu har Greger möjligheten att lära ut och dela med sig av det han själv har lärt sig genom åren och inriktningen ligger på innovationsprocesser, produktutveckling och att arbeta med begreppet lean hos de kunder han har. Begreppet lean står bl.a. för att jobba smartare och ta till vara på alla medarbetares kometens och hjärna/tankekapacitet. Grunden är att man inte ska effektivisera för att säga upp folk, utan att effektivisera för att kunna växa!Gregers erbjudande är att få sina kunder/klienter att hitta tiden för att arbeta med innovation, förbättring och produktutveckling – man har oftast nya idéer men inte tiden att förverkliga dem. Greger vill introducera leantänket från att man startar ett projekt till att man har en färdig produkt eller tjänst. Då har man effektiviserat sin utveckling, man gör saker i rätt tid. Det dagliga arbetet med Juhlean Consulting skiljer sig från kund till kund och från dag till dag – uppdragen kan vara i form av mentorskap eller coaching men också i form av stora förändringsprojekt under Gregers ledning. För det mesta befinner sig kunderna i Skåne, Greger bor och är baserad i Limhamn sedan 2008, men några kunder finns också uppåt landet – exempelvis Småland.

Den långsiktiga visionen och målet framåt är att anställa och bli större, men en plattform och en bas i företaget och konsultarbetet måste grundas innan det kan ske. Detta på grund av att de anställda som i så fall tas in ska stå för det som Juhlean Consulting står för i sin tjänst och i sitt budskap utåt.