VECKANS FÖRETAG V.49

FöretagsEkonomerna – www.fe.se

Företaget har fullsortiment av tjänster inom företagsekonomi – kunden kan få hjälp t.ex. bara med lönekörning men FöretagsEkonomerna kan också ta ett helhetsansvar för ekonomiavdelningen. Allt efter kundens behov. Ofta kan kunden själv göra en del av bokföringen till exempel – då köper man inte just den tjänsten.

Per menar på att man som mindre företag tjänar på att outsourca ekonomi och redovisning eftersom det oftast kommer ut en mer kvalitativ produkt då – det tar oftast lika lång tid för FöretagsEkonomerna att rätta de fel som uppstått åt kunden som att göra allt rätt från start.

Per Möller, bilden, startade i början på 80-talet en föregångare till FöretagsEkonomerna på Sergelsväg i Slottsstaden. 1998 arbetade Tommy Nilsson där och vid den tiden bestämde sig Per och Tommy att starta FöretagsEkonomerna tillsamans och företaget flyttade då till Limhamn. De satte sig då ner och tog fram visioner och mål för företaget. De mål som sattes då har de följt hittills även om de delmål som sattes har nåtts något långsammare än vad som var planerat. Nu har företaget åtta anställda. Man växer ca 10% om året, en jämn utveckling. Per och Tommy äger bolaget till lika delar och delar på ansvaret för verksamheten.FöretagsEkonomerna arbetar med allt som faller inom ramen för företagsekonomi kompletterat med rådgivning och utbildning inom affärsutveckling, chefskap och ledarskap. De har inte någon direkt nisch så sett men affärsutveckling är en viktig bit förutom redovisnings och ekonomidelen av verksamheten. Per har erfarenhet av många styrelseuppdrag och Tommy har personal- och organisationsbakgrund så han har coachat människor tidigare, samantaget kan de ibland ha nytta av dessa bakgrunder i affärsrådgivningen.

En typisk kund kommer ofta till FöretagsEkonomerna på rekommendation från andra kunder, men också via nätet eller från annan kontakt. Innan uppdraget börjar hålls ett inledande samtal med behovsanalys. Tjänsterna anpassas efter kundernas behov.

Kunderna är små till medelstora – med upp till 100 Mkr i omsättning. De finns främst i LImhamn, Malmö och sydvästra Skåne. Men man har även haft kunder i Halmstad och Stockholm så företaget är flexibelt och rörligt fastän den lokala förankringen är oerhört viktig.

Hur ser er vision ut framåt? I ett 3-5 årsperspektiv?

– Vi arbetar med en ny plattform för att gå vidare. Den är inte riktigt klar än så jag vet inte vad den kommer att ge. Men preliminärt har vi sagt att vi ska fördubbla vår nuvarande storlek på fem år, vilket i och för sig är ett ganska tufft mål men det är i alla fall det vi strävar mot. Vi har diskussion om att utöka lokalerna till att även hyra på nedervåningen i huset. Ett alternativ är att starta upp ett nytt kontor någonstans för att få tillgång till nya geografiska områden, men den fysiska närheten till kunden är som sagt viktig.