VECKANS FÖRETAG V.38

JF Marin AB – www.jfmarin.se

Jag träffar Jerker Flink (på bilden t.h.) som tillsammans med Andreas Edén (t.v.) driver JF Marin AB. Jerker berättar att han i slutet på åttiotalet började importera båtar från USA och startade sedan upp JF Marin AB tillsammans med Andreas Edén. I början samarbetade JF Marin med ett annat företag som hette Limhamns Marina som skötte service på kundernas båtar. Sedan 1991 har företaget funnits i de lokalerna de har idag norr om Limhamns Småbåtshamn.

De första 10-12 åren fortsatte samarbetet med Limhamns Marina men sedan köpte JF Marin ut dem och övergick till att göra allt i egen regi. Idag säljer och köper de båtar, reparerar och servar, utför försäkringsjobb på skadade båtar, vinterförvarar samt säljer reservdelar och motorer. JF Marin säljer enbart begagnade båtar och är således inte bundna till någon specifik leverantör eller båtmärke. JF Marin har nischat sig mot motorbåtskunder som värdesätter en hög servicenivå och gärna betalar för att båtlivet ska vara så bekvämt som möjligt.

När det gäller att sälja begagnade motorbåtar så är JF Marin AB ensamma om det i Malmö. Företaget samarbetar med de största leverantörer vad gäller motorer och reservdelar till båtar – bland annat Volvo Penta, Mercury Mercruiser och Suzuki. Båtar har blivit priskänsligare, men historiskt sett har de varit nästan som fastigheter – man har kunnat köpa båten för 300 000kr och sälja den för samma summa fem år senare. Men efter finanskrisen 2008 har det skett ett prisfall och andrahandsvärdet har sjunkit något vilket samtidigt är en anpassning till prisnivån i resten av Europa.

En utmaning för alla i båtbranschen är ju att fritidsbåten sällan är en nyttoprodukt utan det är något som ofta kommer i tredje hand efter hus och bil/transport när det gäller ekonomiska prioriteringar. Detta medför att svängningarna i ekonomin och konjunkturer ger korta toppar för båtbranschen då försäljningen får gå på högvarv. Verkstadsdelen i företaget blir extra viktig i svåra tider – underhåll och service blir fokus.

Som för alla fritidssysselsättningar utomhus så är båtlivet självklart väderberoende. Stark vind är inget som motorbåtsägare önskar sig då detta gör resan obekväm. Självklart vill man vara ute med båten så mycket som möjligt men trenden nu är att göra fler kortare weekendturer/utflykter istället för längre turer om flera veckor vilket var vanligare förr.

Att ha en kajplats kostar ca 4000-10 000kr per år beroende på båtens storlek. När det kommer till försäkring så varierar det med båtens värde, men det är förhållandevis billigt. Det är service och underhåll som kostar mest. Inför vinter ska båten tvättas, bottenmålas, täckas över samt konserveras så exempelvis motorn eller andra delar tar skada av frosten. Fler och fler vill slippa det värsta arbetet med båten och då kan man köpa denna tjänst  av JF Marin AB. Fritiden är begränsad och när man är ledig vill man ha möjlighet att bara njuta av båten.

Jerker berättar att framtidsvisionen är att växa och bli en fullservicepartner, att man kan få hjälp med precis alladelar av båtlivet hos JF Marin AB. Just nu är det sju anställda på företaget och Jerker ser 10 anställda som ett idealiskt antal. I våras anställdes en ny mekaniker och nu i höst kommer ytterligare en att börja. JF Marin AB har lyckats hålla nere personalomsättningen vilket är nödvändigt om man ska kunna hålla en hög kompetens med erfaren personal.