JF Marin AB – www.jfmarin.se

Jag träffar Jerker Flink (på bilden nedan t.h.) som tillsammans med Andreas Edén (t.v.) driver JF Marin. Jerker berättar att han i slutet på åttiotalet började importera båtar från USA och startade sedan upp JF Marin tillsammans med delägaren Andreas Edén, sedan ca 5 år är även Patrik Karlsson delägare i företaget. JF Marin har funnits i samma lokaler sedan 1991 och har egen hamn med stor service & utställningshall precis söder om gamla färjeläget Limhamn-Dragör. I dagsläget sysselsätter JF Marin 8 personer året runt samt några till under högsäsong.

Från att enbart sysslat med import av Amerikanska båtar erbjuder idag företaget de flesta tjänster som är knutna till fritidsbåtar. Idag säljer och köper de båtar, reparerar och servar, utför försäkringsjobb på skadade båtar, vinterförvarar samt säljer reservdelar och motorer. JF Marin säljer inga nya fritidsbåtar utan enbart begagnade båtar och är således inte bundna till någon specifik leverantör eller båtmärke. JF Marin har nischat sig mot de motorbåtskunder som är ute efter ett bekvämt och tryggt båtliv. Att bli båtägare är en lyx som få unnar sig, det är inget impulsköp då det ofta är ganska stor investering om man önskar en modern familjebåt. Vårdar man sin båt så håller sig dock värdet på båten betydligt bättre än t.ex. en bil.

Som för alla fritidssysselsättningar utomhus så är båtlivet självklart väderberoende. Det väder som påverkar motorbåtsägare mest negativt är när det blåser kraftigt och är hög sjö vilket ger en obekväm gång på båten. Självklart vill man vara ute med båten så mycket som möjligt men trenden är att man oftare gör korta weekendturer istället för långturer som var vanligare förr. Numera är det ju så många olika aktiviteter som skall hinnas med när man är ledig vilket gjort att långturerna minskat.

I båtbranschen finns det inte så mycket konkurrens utan det är tämligen få aktörer. När det gäller försäljning av begagnade båtar så är JF Marin ensamma om det i Malmöområdet. Företaget samarbetar med och är auktoriserad av de största leverantörerna vad gäller motorer och reservdelar till båtar – bland annat Volvo Penta, Mercury, Mercruiser, Yanmar och Suzuki. Under Corona pandemin har båtbranschen fått ett stort uppsving vilket gjort att tillgången på både nya och begagnade båtar minskat kraftigt vilket drivit upp begagnatpriserna en hel del. Tillgången på nya motorer i vissa segment är fortsatt begränsad och kommer vara så även under 2022. Det positiva är att vi fått en hel del nya båtägare som upptäckt det härliga båtlivet.

Utöver vad själva båten kostar i inköp så behöver man en kajplats för ca 4 000-10 000 kr/år beroende på båtens storlek samt en båtförsäkring för ca 3-10.000kr beroende på värde, fart, mm.  Sedan tillkommer kostnaden för service och underhåll om man nu inte gör detta själv. Det är en hel del jobb med en båt om man önskar vårda den väl och varje vinter bör den tvättas, bottenmålas, täckas över samt förvaras torrt. Allt fler önskar slippa arbetet med båten och kan då köpa dessa tjänster av JF Marin. Fritiden är begränsad och när man är ledig vill allt fler bara njuta av båten.