VECKANS FÖRETAG V.33

AB Gränslös Kompetens

– www.gransloskompetens.sewww.gransloskompetens.com

AB Gränslös Kompetens startades 1991 av Krister Pettersson. Företaget erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, projekt- och processledning, datastödd visualisering.

Krister Pettersson på AB Gränslös Kompetens har sysslat med byggeri i svenska etreprenader och konsultföretag men också på fastighetskontoret i Malmö där han var byråchef. Han lämnade det sedan för att börja på ABB i Västerås där han var under en längre period på 8-9 år. Arbetet på ABB innefattade mycket internationell projektledning. Då Kristers avdelning flyttades till Ludvika och han hade små barn gick det inte ihop sig och han startade det egna företaget.

För den typ av jobb Krister har specialiserat sig på så var internationell projektledning det område han haft flest uppdrag inom, och under ABB-tiden hade han även kommit in på verksamhetsutveckling och verksamhetsförbättring bland annat under den kampanj som kallades T-50 (halvera alla ledtider). Tredje området var Kristers intresse för it-tekniken kring informationskodning för att komplexa it-system ska kunna hjälpa personal att sortera information och få ett kvalitetssäkrat it-stöd. Detta var de tre starka ben som lade grund för AB Gränslös Kompetens 1991. Krister utvecklade vid den här tiden även sitt eget kunddatabassystem.

Uppdragen som internationell konsult baserades ofta på Kristers goda kunskaper i portugisiska och spanska – han sökte sig till uppdrag i spansk- och portugisisktalande länder som innebar stora projekt, bland annat ett fyraårigt uppdrag i Lissabon.

Krister har alltid vänt sig till större företag som har internationell verksamhet, dels den gamla arbetsgivaren ABB men också IKEA vid några tillfällen – bland annat som Establishment Manager (interimchefsuppdrag).

Det har även blivit ett uppdrag i Oporto, Portugal för Tetra Paks räkning för ett annat fyraårigt projekt. Det handlar oftast inte bara om byggnation utan även rådgivning genom installationsprocessen.

Vad är din vision? Hur ser du på företagets framtid i perspektivet 3-5 år?

Här i Malmö har dilemmat varit att jag inte är känd då jag varit borta i perioder. Det har varit mest mindrre uppdrag här lokalt.

Mitt arbete är en fråga om att vara rådgivare vid byggen, hjälpa med upphandlingar och rekommendera kontakter samt kontroll och kvalitetsansvar. Ett exempel är när Limhamns kyrka skulle renoveras. Jag samarbetade då med min arkitekt. En annan typ av uppdrag är att vara mentor för unga människor inom Sweco – för att tillföra erfarenhet, mentalitet och kunnande.

Vad gäller AB Gränslös Kompetens lokaler så byggs det ut och mer kontorsyta finns snart, Krister funderar på att hyra ut kontorsutrymme till en arkitekt- eller ingenjörsfirma, ett företag han kan finna en winwin-situation tillsammans med.