Grafo Tryck Ahlbeck AB – www.grafotryck.se

Grafo Tryck Ahlbeck AB drivs av två bröder – Håkan och Lars samt har en ytterligare anställd som heter Tony Nilsson. Företaget har funnits sedan 1957 och grundades av brödernas far, övertagandet har skett gradvis senaste åren. Jag intervjuar Håkan Ahlbeck. Styrkan Grafo Tryck Ahlbeck AB ligger i den lokala förankringen – många kunder vill ha nära till tryckeriet de anlitar. Marknaden för företaget finns i Skåne men man har även kunder uppåt landet. I branschen har det blivit mer och mer digitaltryck, Grafo Tryck gör också offset-tryck och storformat. Storleken på kunderna varierar, från enmansföretag till större företag och beställningar av alltifrån små upplagor av affischer till ett event till stora kvantiteter som får lastas och skickas på pall. Leveranserna hämtas antingen upp på tryckeriet eller skickas med DHL eller bud. Man har bara en del avtalskunder som är kontinuerligt återkommande, men det ger också en frihet och möjlighet att ta snabba beslut och snabba jobb – någon kan ringa klockan tre på eftermiddagen och beställa något till dagen efter osv. Framtidsvisionen är att satsa mer på storformat och ökad möjlighet till beställningar via nätet.
Man trycker foldrar, visitkort, broschyrer, programblad, reklamutskick, block, kuvert, brevpapper och affischer med mera. Till sitt förfogande har företaget väldigt förfinade tryckpressar och skrivare som har stor kapacitet och som kan producera stora kvantiteter av god kvalitet på kort tid. Offsetmaskinerna har en uppstartavgift, av den anledningen är det billigare så sett att skriva ut stora kvantiteter, de kräver också en del underhåll och service då och då. Digitaltrycket har låga startkostnader.