VECKANS FÖRETAG V.45

 Securitas Sverige AB – www.securitas.se

Processen i kontkakt med en kund ser ut så att Carina som säkerhetsrådgivare gör en riskinventering/behovsanalys tillsammans med kunden – det är ofta många detaljer att ta hänsyn till. Säkerhet är ett väldigt brett område idag. Securitas har väktare och inbrottslarm men arbetar även mycket med kameraövervakning och andra åtgärder. På regionkontorets kameraavdelning kan man se vad som händer när ett larm gått. Man kan sedan ropa ut en varning i högtalare om man ser någon oberhörig på området – för att få honom eller henne att avlägsna sig. Det finns olika typer av kameror – vilken man väljer beror på vad man vill kunna fånga på bild. Vill man kunna identifiera en person för anmälan till polisen så har man den mest detaljerade kameran.
Jag besöker Securitas regionkontor i Malmö, som ligger på Agnesfridsvägen vid Jägersro, och intervjuar säkerhetsrådgivare Carina Neglén. Regionkontoret har funnits där sedan ca. 10 år tillbaka och har ca 150-200 anställada, innan kontoret flyttades till Jägersro fanns regionkontoret vid Värnhemstorget. Det finns även en utgångspunkt vid Kockums i Västra Hamnen där ett antal väktare och bilar utgår ifrån.Carina arbetar med distrikt Malmö tillsammans med LInus Månsson. Säljkonotret startade 2007 och Carina har varit säljare på Securitas i två år. Regionchef är Fredrik Ahlqvist.

Från regionkontoret utgår väktarna när larmet går med någon av de 25 väktarbilarna som finns på plats. Väktarna arbetar alltid efter devisen att ge kunden snabbast möjliga åtgärd vid ett larm.

Det är inte väktarens sak att gripa någon eller agera polis utan istället att i möjligaste mån förhindra brott och inbrott samt att avskräcka i skedet innan något händer. Vissa väktare har en hund med sig som är tränad att skrämma/skälla just i syftet att avskräcka.

I annat fall kan man endast ha en kamera med värmesensor – så kan man se att någon går in eller ut genom dörrarna exempelvis eller rör sig inne i rummet/på området. Det kan räcka med detta på en byggarbetsplats till exempel – där det kan finnas containrar med värdefulla verktyg. Det går att kompinera kameraövervakning med att ha en väktare också.

Hur ser er vision framåt ut? I perspektivet 3-5 år?

Carina berättar att Securitas regionkontor står inför en stor ombyggnad. Allt ska moderniseras och även en stor kameracentral håller på att byggas där man ska ha ett showroom dit kunderna kan kommma för att se hur det fungerar när ett kameralarm går. Säljarna ska flytta till ett annat plan i huset. Det är många avdelningar i huset – larmcentral, kameracentral, ledningscentral, planeringsgruppen, säljavdelningen, avdelningen för väktarna, löneavdelningen osv.