Fair Play Tennisklubb – www.fairplaytk.se

Jag träffar och intervjuar klubbchef Janne Immonen som berättar att System Verification Fair Play Stadion byggdes och blev färdigställt oktober 2012. Men anläggningen har gamla anor och hette från början MFF Stadion och byggdes 1934. Man hade fotboll där, men faktiskt främst handboll. Stora konserter spelade vid några tillfällen där, bland annat ACDC, The Who och Frank Sinatra. Fair Play Tennisklubb grundades och flyttade in 1972.

I flera etapper har man byggt ut anläggningen, första gången 1982, sedan 1989 i en andra etapp. I början av 2000-talet hade den gamla båghallen från 1934 stora renoveringsbehov och 2002-2003 började planerna för en utbyggnad och modernisering av anläggningen.

2012 stod alltså System Verification Fair Play Stadion klar och bygget gick totalt på ca 45 miljoner. Under 2020 fortsatte föreningens satsning genom att man öppnade en modern padelanläggning med fyra banor inomhus och att man öppnade Limhamn Tenniscenter, med sju grusbanor, på Limhamns idrottsplats. Utomhusanläggningen hyr man av Malmö Stad.

Intäkterna klubben har är en tredjedel hyresintäkter, bland annat från Nordic Wellness träningsanläggning som ligger vägg i vägg. Andra intäkter är bl.a. medlems- & kursavgifter och sponsorintäkter. Det finns ett djupt samarbete med Nordic Wellness och Fair Play Sport Club (förening som bedriver kursverksamhet i padel, badminton & bordtennis). Det är 130 företag som sponsrar Fair Play Tennisklubbs verksamhet och ingår i Fair Plays företagsnätverk. Kvalitén på verksamheten och lokalerna är nu säkrad för lång tid framöver. Populariteten kring sporten tennis är störst i storstäderna i Sverige, men växer runtom i landet och Svenska Tennisförbundet räknar in fler medlemmar än på många år. Tennisen har en fantastisk möjlighet som idrott för att de flesta orter har en tennishall, möjligheten att börja med sporten är stor.

På Fair Play ska alla kunna spela tennis oavsett nivå, det är en öppen verksamhet som främjar att ungdomar aktiverar sig. Idag har klubben ca 3100 medlemmar och 1500 av dessa tränar tennis i en träningsgrupp varje vecka. Ca 2100 elever tränar någon sport i klubbens lokaler i den organiserade träningsverksamheten.

Det finns ett utrymme på stadion som kallas Gamezone, som fungerar lite som en fritidsgård, och vi har en minitennisbana både inomhus och utomhus som alla kan nyttja kostnadsfritt. När det gäller skolsamarbete så tränar 18 tennisgymnasie-elever och 20 grundskole-elever tennis varje dag på anläggningen och dessa går sedan i skolan på stadionområdet på Malmö Idrottsgymnasium och Malmö Idrottsgrundskola.

Janne Immonen började själv med tennisen 1979, mycket tack vare Björn Borgs framgångar. Han tränade och spelade både nationellt och ute i Europa fram tills han var ca 25 år innan han började på ledarsidan. Men det första ledaruppdraget hade han redan som 15-åring i Trelleborg, för att tjäna ihop till sin elitsatsning. Janne blev chefstränare på Fair Play Tennisklubb i slutet av 90-talet.

Hur ser er vision och ert mål ut i ett 3-5 årsperspektiv?

Klubbens vision är att utveckla spelare till nya nivåer i en inspirerande och glädjefylld miljö. Vi gör från och med i höst en rejäl sportslig satsning, där bl.a. Stefan Edberg är med och stöttar, som ska vidareutveckla vår elitidrottsmiljö där våra spelare ska nå ökade framgångar både nationellt och internationellt.

Vi vill än mer vara aktiva som en positiv kraft i samhället och öka intresset för tennis och få fler att spela och träna.

Och vi vill fortsätta vårt arbete med att höja kvalitén på all träning genom att sätta stort fokus på tränare och lyfta dem till en ny nivå och sedan vill vi också skapa en ännu mer inspirerande miljö såväl på System Verification Fair Play Stadion som på Limhamn Tenniscenter.