VECKANS FÖRETAG V.40

 Entreprenörcenter EC1 – www.ec1.nu

Folk behöver träffas – möten mellan människor är viktigt, det finns en väldig efterfrågan efter koncept som det Entreprenörcenter EC1 erbjuder. Det har skett en 30% ökning i uthyrning per år sedan starten 2011. På Entreprenörcenter EC1 sitter idag 40 företag och totalt 70 personer.

De som har Drop-In-plats är mycket ute hos kunder, de behöver bara en fast punkt dit de kan återkomma, kanske böjra dagen ett par timmar innan de försvinner ut till möten osv.

Vissa som har Drop-In-plats är på Entreprenörcenter EC1 en kortare tid, andra stannar kvar en längre tid och kanske uppgraderar till ett större kontor i takt med att de växer.

Ett beslut som har tagits är att 50% större yta kommer att erbjudas från och med 2014, då en våning till i huset kommer öppnas upp med kontor för uthyrning.

Jag träffar Hans Österberg, ansvarig för Entreprenörcenter EC1. Centret öppnade 2011 och från starten var bland annat projektet Uppstart Malmö på plats. Hans Österberg driver även Nyföretagarcenter Syd som håller seminarier och kurser – exempelvis marknadsföring, bokföring och redovisning – sådant som mindre företag har nytta av och behöver lära sig. Detta är något som företagen på Entreprenörcenter EC1 erbjuds. Ett ytterligare steg har tagits genom att även kontorsplats erbjuds – antingen Drop-In-plats (skrivbordi öppet landskap), mindre eller ett lite större kontorsrum.Entreprenörcenter EC1 är ett kommersiellt aktiebolag som hyr ut till vem som helst som behöver en plats och en attraktiv adress – som i detta fall på Baltzarsgatan, mitt i city, vilket lockar många entreprenörer. Mångfald är en affärsidé här, ett koncept och en policy. Det är unga och gamla, alla branscher. För att stärka detta så samlas företagarna sista torsdagen i månaden för att lära känna varandra och prata, något som Entreprenörcenter EC1 kallar TT (Trevlig Torsdag). Visionen i perspektivet 3-5 år är att framåt öppna fler mötesplatser för företag i Malmö. Detta är något som ses positivt på från fastighetsägares sida – Entreprenörcenter EC1 tar hand om uthyrningentill företagarna under sitt paraply, och den enda hyresgästen för fastighetsägaren blir Entreprenörcenter EC1.