VECKANS FÖRETAG V.39

 Bjurfors Sverige AB – www.bjurfors.se

När jag besöker Bjurfors kontor i Limhamn träffar jag en av de fem fastighetsmäklarna där, Fredrik Berglund. Vi samtalar kring kontorets utveckling, om fastighetsbranschens konkurrenssituation i Limhamnsområdet med många olika etablerade fastighetsmäklare. Fredrik berättar att Limhamn är fler villor än lägenheter och det är främst villor som är hans huvudsakliga inriktning, han började sin mäklarbana på Bjurfors 2006 och i början var hans inriktning bostadsrätter. Fredrik säger att yrket som mäklare är oerhört stimulerande och Limhamn är en stadsdel i ständig förändring liksom övriga Malmö, man träffar människor i alla skeden i livet, i olika situationer och med olika behov – och det finns ett bra utbud med hus om lägenheter att erbjuda dem. Marknaden och köpkraften hos medborgarna är god i Limhamnsområdet.
Bjurfors är en mäklarbyrå som är rikstäckande och en av de största och äldsta privatägda mäklarföretagen. Detta gäller även på den sydsvenska marknaden, i Öresundsregionen och Malmö med kranskommuner. Företaget grundades 1965 av Ragnar Bjurfors som bedrev mäklarverksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Sedan 2001 ägs Bjurfors Sverige AB av Ola Lundqvist och Mats Ljung.Det kontor i Malmö Som Ola Lundqvist först gjorde till ett Bjurforskontor var där han ursprungligen satt och ligger vid Gustaf Adolfs Torg i Malmö, företaget hette från början Svensk Mäklargrupp. Det andra kontoret öppnades i Limhamn samma år. Det finns idag 10 kontor i Malmö med kranskommuner och totalt 50 kontor med 350 medarbetare runt om i Sverige, så företaget har expanderat på bred front och har kontor på fler platser än i storstadsregionerna där verksamheten tog avstamp 1965. Det är Bjurfors som är en av de två aktörer som har störst marknadsandel och som säljer flest objekt i Limhamn.