Elektro Kroon AB – www.elektrokroon.se

Jag träffar Johnny Kroon som grundade Elektro Kroon AB 2002 efter att ha arbetat flera år på sin fars företag ESSKÅ EL AB som grundades 1980. Innan han började på sin fars firma var Johnny elitidrottslöpare.

Elektro Kroon AB arbetar med elinstallationer, service, men också data-, tele- och larminstallationer – vilket är en viktig del i verksamheten. De installerar även billaddare. Kunderna finns i hela sydvästra skåne och man har både fastighetsägare, byggbolag, privatpersoner och företag som uppdragsgivare. Johnny tycker att de roligaste uppdragen, och det Elektro Kroon är extra bra på, är kontorsrenoveringar. Det är varierande storlek på uppdragen och de har en bredd och en styrka som gör att de kan klara av de flesta projekt som assigneras dem.

De projekt som löper under längre tid, till exempel när de gör elinstallationer vid stora fastighetsrenoveringar, är det som ger tryggheten och stabiliteten i företagets omsättning. Och det går bra för Elektro Kroon, vid starten 2002 var de tio anställda, utvecklingen har gått stadigt framåt och många nyanställningar har gjorts under årens lopp – de har idag 30 anställda. Det är Johnny samt tre arbetsledare som leder teamet av elektriker på företaget. De anställda är specialister på olika områden.