VECKANS FÖRETAG V.46

English Swedish Translations – Yvette Holman – www.eng-swe.se

Yvette Holman startade det egna företaget Enslish Swedish Translations 2009. Innan starten har Yvette under hela sin karriär jobbat med översättning och kommunikations på olika företag. Hon är född i England och har en engelsk och en svensk förälder. Detta göra att hon är helt tvåspråkig och alltså har både engelska och svenska som modersmål. Hon kan även båda kulturerna och sederna i respektive land. Kombinerat gör detta att hon på ett nyanserat och korrekt sätt kan översätta texter från svenska till engelska och engelska till svenska utan att tappa någon underliggande mening, sammanhang eller betydelse på vägen.
English Swedish Translations är ett företag som Yvette driver helt hemifrån eller för den delen på vilken plats som helst då verksamheten inte kräver ett fast kontor. Det som översätts är hemsidor, marknadsföringsmaterial, juridiska dokument, tekniska dokument, användarmanualer, verksamhetsberättelser, faktaböcker, handböcker inom sälj och marknadsföring etc. Yvette erbjuder även tjänsten att korrekturläsa texter. I framtiden vill hon även erbjuda det visuella, med grafiska lösningar som kopplas till den text hon översatt – hon vill själv kunna erbjuda en helhetslösning.

Ett uppdrag börjar med att Yvette får en förfrågan och en text skickas till henne, hon lämnar ett förslag på ett pris. Efter att priset för översättningen accepterats genomförs översättningen eller korreketurläsningen och skickas tillbaka till uppdragsgivaren.

Kunderna kommer från alla branscher, merparten av kunderna nu är små och medelstora företag i Sverige men Yvette har även kunder ute i Europa. Hon samarbetar med andra översättare i viss mån – de finns i Malmö/Skåneregionen. Utvecklingen för företaget har sett bra ut sedan starten, kundtillströmningen ligger på en lagom nivå. Den marknadsföring Yvette gjorde från början av sitt företag kan än idag ge resultat, hion kan se vad hennes nätverkande gav.