VECKANS FÖRETAG V.5 2014

Enaco Sverige AB – www.enaco.se

Jag träffar Staffan Hellberg, bilden, Regionschef på ENACO:s LImhamnskontor. Förutom på Limhamn har företaget även kontor i Stockholm och Göteborg. I Limhamn och Göteborg finns 16 anställda per kontor, i Stockholm 30 anställda (där ekonomiavdelningen finns).

Det ENACO erbjuder är högteknologiska, energieffektiva och hållbara data- och kommunikationshallar. Dessa centraler har stor lagringskapacitet, extensiv backup och elförsörjning samt en grön ventilation som cirkulerar snabbt och effektivt för att kyla servrarna. I varje datorhall finns en UPS-station (Uninterupted Power Supply).

ENACO:s arbete är i projektform, karaktäriserat av kontinuitet och uppföljning – de anställda på företaget har jour och erbjuder sin service dygnet runt, allteftersom uppdateringar måste göras hos kunden, fel måste åtgärdas osv. Detta gör att de anställda på ENACO även har en konsultroll i relationen med kunden – de utbildas kontinuerligt för att ligga i framkant när det gäller nyheter i branschen och för arbetet med att aldrig förlora kritiskt viktig data för kunden.

ENACO:s affärsidé är att ”Tillhandahålla säkra och energieffektiva datacenters, serverum och kommunikationsrum till företag och organisationer med affärskritiska system”.

Visionen är ”ENACO ska vara ledande leverantör i Norden när det gäller att skapa, uppgradera och serva datacenters, serverum och kommunikationsrum samt kända för driftsäkara och energieffektiva lösningar, serviceanda och innovation.

Företagets historia började i Stockholm 1977 och det hette även då ENACO. Det har sedan dess skett en ständig utveckling inom dess brasnch och företaget har även funnits under ett antal konstellationer och benämningar sedan dess.

1977 hette företaget som sagt ENACO, 1993 blev det ENACAB då Limhamnskontoret startade på Limhamnsgårdens Allé (European Network and Communication Safety AB).


2003-2006 hette företaget Tight, 2006 ENACO igen. 2009 köptes företaget upp av Mannerheim Industrier AB och nu ingår ENACO i Encon Group för vilken Bo Landegren är koncernchef sedan 2012.

Framåt, i ett 3-5 årsperspektiv, berättar Staffan att företaget satsar på att dubblera verksamheten både när det gäller anställda och företagets omsättning.