VECKANS FÖRETAG V.34

Draftit – www.draftit.se

Draftit etablerades 1996. Det startades upp i sin nuvarande form 2005 och då började man bedriva egen försäljning. Draftit säljer webbaserad förädlad juridisk information om hur man driver företag, arbetsrätt, om att få en godkänd och bra arbetsmiljö, hur en anställnin börjar och avslutas osv. Grundtanken är att förenkla för gemene man att förstå lagtext kring arbetsrätten. Affärsidén var att hjälpa småföretag från början, att få en ”personalchef” på nätet som man kan rådfråga. Vad gäller egentligen i olika situationer?

Draftits molntjänst erbjuder svar ett klick bort. De som behöver det mest är inte stora företag, det är mindre företag. Men Draftit har även stora kunder som bland andra Scania, Svenska Kyrkan, Region Skåne, Stockholms stad och även fackliga organisationer köper in deras verktyg. ”Vi vill vara ett stöd för alla som har anställda – det börjar någonstans där 5-10 anställda”. Richard Klein, Account Manager på Draftit, som också är med under vårt möte säger vidare att ”Vår marknadsföring består delvis i att ha informationsträffar såsom frukostträffar på företagarföreningar. Draftit är inte så känt utåt trots att vi växer så fort”.

Vad är er vision framåt?

– Om fem år kanske vi når 100 Mkr i omsättning och vi anställer fler och fler.

Draftit är ett Superföretag utsett av Veckans Affärer och ett Gasellföretag utsett av Dagens Industri. Från att Försäljningschef Magnus Gudmundsson började för tre år sedan har de gått från 10-30 Mkr i omsättning. Han fastnade för området Draftit är verksamma inom sedan han på sin tidigare arbetsplats var med om att en kollega blev hämtad av polisen – kollegan var skäligen misstänkt för tre bankrån. Då ställde Magnus frågan – vad gör man som arbetsgivare i en sådan situation? Vad gäller och hur hanterar jag det här? Han har inte genomfört dessa kriminella handlingar på sin arbetstid, detta komplicerar allt. Magnus såg problemet som behövde en lösning – en enkel guide till att få koll på läget arbetsrättsligt!

        

Magnus berättar:
– Vi förklarar spelplanen mellan arbetsgivare och arbetstagare, man har rättigheter och skyldigheter och det är det vi försöker förtydliga och förklara. Jag lägger ingen värdering i det, men du måste ha allt väsentligt på papper. Arbetsmiljön är också en viktig bit, vi arbetar med PUL, vi arbetar med chefshandböcker, personalhandböcker, vad som är skattepliktigt/inte skattepliktigt.

Vidare förklarar han webverktyget; Vi har en frågeservice, det finns även publicerade frågor och svar, handbokstext och länkat material i arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga frågor. Exempelvis vid anställnings upphörande – vad är saklig grund, beror det på arbetsbrist osv. Du får en checklista över vad som måste göras före anställningen kan upphöra och du måste göra det i rätt ordning. 14 dagar före själva agerandet. I alla situationer ska man också fråga sig – är det arbetsgivaren eller arbetstagaren som agerar? Vi har femton av Sveriges vassaste jurister som arbetar på konsultbasis för oss då de har andra uppdrag också. De svarar på avsändarnas frågor – senast inom 48 timmar.