VECKANS FÖRETAG V.16

CPM Scandinavia AB – www.cpm.se

Jag träffar och intervjuar Ursula Frykman och Charlotte Rosqvist på CPM Scandinavia AB, ett företag som arbetar med säljfrämjande åtgärder på olika sätt. Detta i huvudsak i detaljhandeln mot slutkund/konsument.

Metoderna och åtgärderna för att främja försäljning i butik är olika – demonstrationer, smakprov, skyltning, hyllplacering, lyfta fram en säljyta på olika sätt. Undersökningar bland kunder och personal i butikerna görs också såsom attitydundersökningar, marknadsundersökningar, mysteryshoppers. En mysteryshopper kan vara ute på fältet och besöka en butik när som helst för att bevaka hur personalen säljer eller hur kunderna beter sig i butik – för att studera hur de rör sig och hur deras urvalsprocess ser ut när de handlar.

Företaget startade 1993 och ett samarbete inleddes då med CPM i England där företaget har sitt internationella huvudkontor finns och konceptet från början föddes. CPM Scandinavia AB har ett kontor i Sverige och det är kontoret på Limhamn. Antalet anställda varierar eftersom många ute på fältet är tillfälligt inhyrda/anställda för att arbeta med ett visst projekt eller en viss kampanj exempelvis. Men just nu ligger antalet på ca 150 anställda. På huvudkontoret sitter fyra personer. Från Limhamnskontoret styrs alla säljfrämjande åtgärder och här övervakas resultat av insatserna. Här utformas strategier för kommande kampanjer osv.

Allt som kan påverka kampanjens genomslagskraft, all information och specifika önskemål från kunden samlas in på CPM Scandinavia och det är på kontoret i LImhamn man med hjälp av underlaget fattar beslut för nästa steg. Behöver man få ut produkter snabbt eller på annat sätt få personal på plats som kan tala för eller sälja produkterna finns CPM Scandinavia där och täcker upp direkt. Företaget arbetar med de största varumärkena på den nordiska marknaden vilket ger dem en enorm närvaro och ett branschöverskridande nätverk. De har en unik position på marknaden när det gäller säljfrämjande åtgärder.

Det gäller att hela tiden ligga steget före och arbeta för största möjliga genomslagskraft – produkterna ska finnas ute i butik i samma stund som kampanjen drar igång. När man skapar efterfrågan genom en kampanj ska produkten finnas tillgänglig.

Invånarantalet är lägre och ytan är större i Sverige och i norden – det är svårt att vara snabbfotad i de nordiska länderna så behovet av de tjänster CPM Scandinavia erbjuder är fortsatt stort. Dock påverkade självklart även dem – det är få som vågar satsa på säljfrämjande åtgärder och marknadsföring i svåra tider. Nu är dock läget stabilt på marknaden och visionen framåt är att växa och kunna arbeta tightare med kunder och de bolag man samarbetar med, att utnyttja den närvaro företaget har på marknaden och den kunskap som ackumulerats i bolaget.