VECKANS FÖRETAG V.45

Bramnert Byggadministration AB – www.bramnert.se

Allt är utefter beställarens behov – kunderna är både privatkunder som vill ha hjälp med sina hus och företag som vill bygga nya lokaler/renovera om befintliga på något sätt. Kunderna finns i Skåne men även utspritt över hela landet.

Sedan nya Plan och Bygglagen kom 1995 och då infördes en ny roll i byggbranschen som heter kvalitetsansvarig som nya bygglagen 2011 döpte om till kontrollansvarig – och det sysslar Anders med mycket. Det handlar då om byggfusk och upptäcka anmälda dolda fel bland annat och tvister kring detta – då bistår Bramnert Byggadministration AB advokaterna i de olika fallen. De åker ut och besiktigar och tar reda på vad som orsakar de anmälda felen, hjälper till att ta fram bevisen för att hjälpa den utsatta att driva sitt ärende.

Bramnert Byggadministration AB startades av Anders Bramnert 1991. Bakgrunden till starten var att han arbetat som anställd projektledare på ett företag i Helsingborg i många år och alltid haft en tanke om att starta eget. 1991 var det kristider i fastighetsbranschen, företaget Anders var anställd på fick lägga ner. Eftersom Anders genom kontakter fått löfte om uppdrag från ett par kunder började han sin egen verksamhet Bramnert Byggadministration AB. i Limahmn. Företaget har nyligen flyttat till nya lokaler på Lorensborgsgatan och har idag fyra anställda.Företaget sysslar med det byggadministrativa – byggledning, besiktningar och hela pappershanteringen kring ett bygge. Man gör även bygglovsritningar, arkitektritningar, konstruktionsritningar, vvs- och ventilationsritningar.

Vad är er vision framåt? I ett 3-5 årsperspektiv?

Anders Bramnert ser positivt på framtiden för Bramnert Byggadministration AB, men då han själv snart är i pensionsålder så säger han att företaget om tre år antingen övertas av hans dotter My som är arkitekt och anställd eller att det sker ett ägarbyte. Han ser att den utvecklingstakt och tillväxt som Bramnert Byggadministration AB har nu är lagom för den kapacitet de har.