VECKANS FÖRETAG V.39

 Blomqvist Education AB – www.blomqvisteducation.se

Företaget Blomqvist Education AB startades våren 2013 av Marie Blomqvist då hon var föräldrarledig, det började med en timma i veckan och nu driver hon verksamheten på heltid. Hon har femton års erfarenhet av språkundervisning i svenska, engelska och franska. Idén föddes då hon ville göra något annat utanför skolan men som fortfarande hade med undervisning att göra – Marie startade upp en undervisningstjänst för företag och dem bland deras anställda som är i behov av att förbättra sin svenska.

Företaget betyder mycket för Marie och hon satsar mycket på att expandera sin verksamhet och få fler elever ute på företag runt om i Malmö och Skåne. Hon säger att det var lite som att börja om att starta den egna verksamheten men också att det hela tiden är otroligt utvecklande. Blomqvist Education har ett eget koncept som är framtaget speciellt för verksamhetens syfte.

Utbildningen som Marie erbjuder är alltid skräddarsydd, anpassad efter varje enskild individs behov. På lektioner tar hon upp aktuella händelser i Sverige, kulturella referenser, kända personer. Allt detta är oerhört viktigt för att öka kursdeltagarens möjligheter att utöver att lära sig svenskan som språk också lära känmna de svenska referensramarna – varför pratar vi om det vi pratar om, varför tycker vi som vi tycker och varför beter vi oss som vi gör? Detta stärker kursdeltagaren i processen att integreras ytterligare i det svenska samhället.  
Kursupplägget är oftast 90 minuter åt gången. Man kan ha en gång per vecka, det går också bra att ha en intensivkurs med två-tre gånger i veckan. Målet för Marie är att få upp antalet lektioner hon håller till tio per vecka, nu ligger det på omkring tre lektioner. Marie jobbar jättemycket med varje lektion och är mycket mån om att undervisningen håller hög klass för att konceptet ska få ett bra rykte och med tiden bli välutvecklat och inarbetat – att kunden vet vad man får om man anlitar Blomqvist Education AB. Tyngden ligger på att det är en skräddarsydd helhetslösning för svenskundervisning ute på arbetsplatsen.