VECKANS FÖRETAG V.37

Areskoug Konsulting AB

Björn har varit mycket engagerad i Svenskt Näringsliv och i Plåtslageriernas Riksförbund där han suttit i styrelsen i 10-12 år. Han har också suttit i Svenskt Näringslivs SME-kommité där han suttit i styrelsen i många år, företrädande företag med upp till 250 anställda (SME = Small and Mediumsized Enterprises). Han har drivit arbetsrättsliga, ekonomiska och skatterättsliga frågor gentemot regeringen, då mycket med 3:12 reglerna vilka är de som reglerar beskattningen av ägare i fåmansföretag i Sverige. Björn har värnat om att försöka förbättra förutsättningarna för småföretagare, arbetat med vilka sjukregler som gäller – han har velat förenkla det dagliga arbetet för mindre företag. Björn har också varit ordförande i Malmö Plåtslageriförening i 10 år.
Areskoug Konsulting AB är ett nytt bolag som Björn Areskoug startade för två år sedan från att tidigare varit delägare av Br. Areskoug Byggnadsplåt AB tillsammans med sin bror sedan 1975, de sista tio åren ägde Björn ensam företaget efter att ha köpt ut sin bror. Han har förutom Areskoug Konsulting AB även
ett fastighetsbolag samt ett moderbolag för konsultbolaget och fastighetsbolaget.Björn bedriver lite maskinuthyrning fortfarande, han sålde inte av alla maskiner när han sålde familjeföretaget Br. Areskoug Byggnadsplåt AB. I konsultbolaget tillverkar han en del skyltar till företag på plåtar utöver maskinuthyrningen. Skyltarna han gör kan till exempel vara båttexter, namn att sätta på båtar, bilskyltar skyltar till företag samt bilskyltar. I fastighetsbolaget genomför Björn besiktningar av tak och ser var underhåll och förbättringar behövs göras. Allt detta går på gamla kontakter, han har ingen hemsida utan han får uppdrag kontinuerligt utan marknadsföring