VECKANS FÖRETAG V.19

Arbetskraft Öresund AB – www.arbetskraftoresund.se

Jag besöker Arbetskraft Öresund AB, utsedda till Årets Företagare på Limhamn 2013, och intervjuar grundare och ägare Leif Möller (bilden). Arbetskraft Öresund AB startade för tio år sedan 2004. Leif Möller fick då en förfrågan från Pema Arbetskraft AB i Norrköping om han ville vara fjärdedelsägare i bolaget och starta upp i Skåne. Företaget hette Pema Arbetskraft Öresund från 2004-2013 tills namnbytet till Arbetskraft Öresund AB ägde rum. Nu är Leif ensam ägare till företaget efter att det tidigare varit till hälften ägt av Pema Arbetskraft AB. Företaget är ett auktoriserat bemanningsföretag som nu har 36 fast anställda varav fyra sitter på kontoret. Därtill kommer säsongsarbetare och timanställda som finns på en standbylista.

Arbetskraft Öresund AB bemannar inom bygg, anläggning och fastighetsskötsel samt är ”armar och ben” när man bemannar exempelvis in och utlastning till Malmömässan eller bär in leveranser av material till Skanskas stora byggprojekt nära centralen i Malmö – Malmö Live. Andra projekt de varit involverade i är Citytunneln och vindkraftverken. Mycket i verksamheten påverkas av väderläge och säsong. Arbetskraft eftersom man arbetar mycket bland annat med snöskottning och halkbekämpning i Malmö på vintern, vilket blir direkt lidande när det blir mildvinter.

Ett företag kan också hyra in personer på längre period vilket senare kan leda till att företaget anställer personen. Arbetskraft Öresund spelar därför en viktig roll för introduktion av ung arbetskraft i företagen på Limhamn och i Malmö.

När det gäller bemanningen så har företaget devisen att uppdragsgivaren ska kunna ha det antalet de har behov av på plats inom två timmar. Detta gäller standbylistan som arbetar på timmar. Marknadsföring görs genom radioreklam, genom skyten på Malmömässan men också genom utskick. Dock får företaget sina flesta uppdrag och personer att bemanna med genom mun till mun-metoden genom ett gott renommé. Man vinner mycket på den personliga kontakten och servicen.  Ofta är det kundens tänk som påverkar om Arbetskraft Öresund kan utföra ett uppdrag på det sättet att man antingen hjälper eller skälper med sin insats. Ett exempel är om Arbetskraft Öresund kallas in för att bemanna precis när personer blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och företaget i fråga har fått en ny stor order och kan köra på nytt. Då kan de uppsagda känna sig kränkta och förorättade när någon annan kommer in och tar deras jobb så tätt inpå istället för att de själva blir återanställda.

Framåt ser Leif Möller positivt på företagets utveckling. Omsättningen ligger stadigt på kring 25Mkr/år. Arbetskraft Öresund AB spelar en viktig roll för ungdomar och personer som är arbetslösa – de hämtar upp många och ger dem en chans, om det så bara handlar om säsongsarbete eller timarbete. Det är en positiv kraft i Öresundsregionen. Arbetskraft Öreund AB är en etablerad aktör på marknaden och inom den nisch de verkar och den standbyverksamhet de bedriver. Det är få som kan matcha Arbetskraft Öresund när det gäller att snabbt få arbetskraft på plats.